Imatge en línia 1


El CRE (Centre de Recerca Econòmica), segon organisme que en pocs dies afirma que és necessari un canvi

 

El Centre de Recerca Econòmica adverteix que és necessari un canvi ja que el model econòmic de les Illes no dona més de si, i ens estam jugant el futur econòmic de les properes generacions. Fa pocs dies va ser el Consell Econòmic i Social el que va fer públic un informe amb unes conclusions que anaven en la mateixa línia.

 

Tot i que la temporada turística ha estat espectacular, el sector turístic per si sol no pot redreçar l’economia. A més, el fet que els hotelers tenguin majors beneficis no implica l’augment de la contractació laboral en aquest sector. Per altra part, la construcció segueix amb la mateixa atonia i és molt clar que ja no podrà recuperar els índex d’ocupació d’altres èpoques. Per tant, és evident que s’han de cercar alternatives que, tal com indiquen també els diversos informes passen per la innovació i per la generació d’activitat que no sigui consumidora de territori, tot el contrari del que es  propugna des del Govern, que està impulsat un model ja fracassat.

 

El CRE creu necessari, com també ha reclamat reiteradament EU, un gran pacte polític i social  que fixi les bases d’un nou model econòmic, amb el major consens social possible. Les polítiques d’austeritat i retallades no han donat ni poden donar resultat, només serveixen per deprimir més l’economia i genera misèria entre la població. Són necessàries polítiques públiques que incentivin l’economia i polítiques socials que puguin pal·liar els efectes dramàtics de la crisis sobre sectors cada vegada més importants de la població: tot el contrari del que s’està fent des del Govern.

 

En un moment en que la taxa d’atur està disparada, que la pobresa afecta a més d’una quarta part de la població, que les generacions més joves no troben manera d’accedir al mercat de treball, que s’augmenta l’atur de llarga durada entre els majors de cinquanta  anys, és evident que s’ha de produir un canvi de rumb, unes noves polítiques que puguin redreçar la situació.

 

El Govern, emparant-se amb la majoria absoluta de que gaudeix, ha renunciat a qualsevol possibilitat de negociar acords i està aplicant de manera implacable el seu programa ocult, que està degradant de manera molt important les condicions de vida de gran part de la població. Des de la seva talaia observen la situació amb arrogància i sense fer cas de cap de les veus crítiques, però la majoria absoluta no pot emparar qualsevol comportament, el Govern no té legitimitat per aplicar polítiques contraries a les que va prometre en campanya electoral, i està perdent recolzament social a marxes forçades.

 

Faria bé el Govern en atendre el que es proposa des d’organisme com el CRE i aprofitar-ne d’altre com el CES, en comptes d’eliminar-lo, per a cercar grans acords que permetin una sortida social de la crisi i albirar un futur millor per a la societat de les Illes. Mentre això no passi, Esquerra Unida seguirà enfrontant-se a les polítiques que ens estant portant a la misèria i a la incertesa del futur. Estam convençuts que una altra política és possible i per això lluitarem amb totes les nostres forces.

 

 

Share This