Imatge en línia 1

Les tendrà en compte el PP, o ho atribuirà a la “conjura judeo-masónica”?  

 

El Col·legi d’Arquitectes ha fet públiques les seves al·legacions a l’avanç del nou Pla de Reforma Integral de la Platja de Palma. Des d’Esquerra Unida creiem que en conjunt són aportacions valuoses d’una institució prestigiosa i de caràcter tècnic, que haurien de ser considerades per les autoritats que gestionen el projecte de la reforma de la Platja de Palma.

 

Especialment interessant ens sembla la denúncia de la possibilitat de que el nombre de placers hoteleres es vegi augmentat en comptes de reduir-se (que era un dels objectes del projecte), la renúncia a qualsevol operació de trasllat i esponjament.

 

El Col·legi valora positivament l’objectiu de preservar el paisatge local, però denuncia diverses incongruències en relació a aquest objectiu, com són la renúncia a la reubicació de l’equipament previst a ses Fontanelles, la manca de protecció dels terrenys agraris i els torrents o la poca claredat en el tractament del front marítim, així com l’impacte que provocarà el desdoblament de la carretera Ma-6020.

 

El document també consideracions interessant en relació a la mobilitat, reclamant que es prevegin terrenys per a equipaments destinats a transport públic i a vies ciclistes, en l’adopció de criteris volumètrics i paisatgístics de la façana posterior o en la prevenció de riscs d’inundacions.

 

Seria bo que es tinguessin en compte aquestes observacions, però ens temem que des del PP, imbuïts de prepotència, es denigrin aquestes aportacions, com ho han fet en el cas de les crítiques fetes per part del CES (organisme que volen eliminar) o del CRE, al que atribueixen connivència amb l’esquerra (Josep Ignasi Aguiló dixit). Per altra banda, normalment solen ser molt més sensibles a les reclamacions d’interessos privats dels sectors econòmics més poderosos, que a la defensa de l’interès general.

 

Share This