Imatge en línia 2

Els acomiadaments es produeixen sense negociació i sense que es conegui cap planificació, ara ha tocat a 14 empleats de l’IDI

 

El Govern, que presumeix d’haver destruït ja més de dos mil llocs de feina pública, continua fent fora treballadors de les empreses públiques. Ara ha tocat a 14 empleats de l’IDI que, de manera sobtada, han perdut el seu lloc de feina, amb l’excusa de la reestructuració del sector públic.

 

Esquerra Unida és partidària de la reducció i racionalització del nombre d’empreses públiques, dels consorcis i d’altres organismes públics, ja que la seva creació, en bona part per governs del PP, en molts casos no estava justificada. El que no compartim és el mètode i la manca d’objectius polítics, tret de la reducció de despesa sigui com sigui. La reducció generalitzada de treballadors públics no és en si mateix una opció que serveixi per a millorar la situació econòmica, tal com va advertir molt encertadament el CES fa uns pocs dies.

 

Per altra part, és exigible que les administracions públiques siguin legalment escrupoloses i molt respectuoses amb els drets dels seus empleats, negociant amb els representants del treballadors els objectius de la reestructuració, els plans de viabilitat i els criteris per a determinar les baixes laborals. Res d’això s’ha fet en aquest cas, en el que s’han limitat a lliurar les cartes d’acomiadament d’un dia per l’altre. Aquestes maneres d’actuar, a més de demostrar una manca absoluta de respecte pels empleats públics, pot xocar amb la legalitat i generar efectes econòmics contraris als desitjats.

 

Per altra part, no s’expliquen quins han estat els criteris, no es justifica com es duran a terme les funcions que tenien encomanades els treballadors acomiadats, ni què passarà amb aquest serveis a les illes menors, que es queden sense cap treballador. Sembla ser que l’únic criteri és el d’eliminar costos dels acomiadaments i que, amb aquest objectiu, es sacrifica la racionalitat, la gestió i els drets laborals, ja hem tengut experiències anteriors de l’eliminació de llocs de feina molt necessaris ( de política forestal i contra incendis, per exemple) que varen anar en aquest sentit.

 

Esquerra Unida exigeix que el Govern plantegi els criteris i objectius de la reestructuració, que negociï les reduccions de personal amb els sindicats de la funció pública i que compleixi estrictament la legalitat. Ja n’hi ha prou d’improvisació, d’autoritarisme i de manca d’actituds democràtiques.

 

Share This