bauza_riu_que_te_riuEl president Bauzà s’ha vist obligat a reconèixer que les previsions d’inversió contemplades el projecte de Pressuposts Generals de l’Estat, aprovat pel govern del PP, són completament injustos i suposen un maltractament econòmic per a les Illes, degut a la brutal reducció d’inversions previstes. Efectivament, aquest projecte de pressuposts suposen una marginació i una discriminació ja que estan molt per davall del que ens correspondria per població. El projecte de PGE elimina o redueix dràsticament les inversions compromeses anteriorment, així com les aportacions previstes a l’Estatut d’Autonomia, que és una llei orgànica de l’Estat, d’obligat compliment.

Segons Bauzà, el PP corregirà aquesta situació per la via de les esmenes que, suposadament, presentaran els parlamentaris balears. Però aquesta afirmació no té cap credibilitat, a la vista de l’actitud d’aquests parlamentaris, que no han dubtat en votar a favor d’una proposta que deixa els descomptes de residents pendent de la “disponibilitat pressupostària” i que afirmen, sense cap fonament, que la retallada de la partida prevista pel 2013 no afectarà aquests descomptes.

El president Bauzà tampoc té cap credibilitat personal, com es va veure en l’augment de l’IVA turístic: immediatament després d’haver afirmat que havia aconseguit congelar-lo, el govern central va anunciar la pujada que ja estam patint. L’augment de l’IVA turístic i de les taxes aeroportuàries són una autèntica bomba de rellotgeria contra l’economia de Balears. Sobre aquestes qüestions, que vulneren clamorosament el programa electoral, Bauzà i el PP de Balears no han tengut cap capacitat d’influir i han assumit mansament el que es decretava des del govern central, amb el penós afegit que, en el cas de les taxes aeroportuàries, celebraren com un èxit la reducció fora de temporada alta de les taxes ja augmentades que, en tot cas quedaven per damunt de les que hi havia anteriorment.

Si el president Bauzà, posàs la meitat d’interès del que posa en la defensa dels seus negocis privats incompatibles en la defensa de l’interès generals, sens dubte el govern central no gosaria donar a la nostra

Comunitat aquest tractament discriminatori. No obstant, poc podem esperar els ciutadans de les Illes d’un president que de manera permanent es sotmet a la voluntat del govern de Rajoy. Només una pressió constant de la ciutadania de les Illes podria modificar la situació i fer que els PGE, que contemplen un atac generalitzat a les conquestes socials, suposin una discriminació flagrant cap a les Illes Balears.

Share This