Es-Castell_1EM-EU des Castell  ha registrat una altre instància (i en portem ja…) referent al tema de l’aigua, que tants problemes causa, no tant sols as Castell sinó a tota Menorca d’una manera severa. En aquesta instància sol·licitam informació i la posada en marxa de mecanismes ja existents i,(al manco, de l’estudi d’altres ja proposats per EM-EU ja fa més d’un any i mig i que ni tan sols s’han debatut.

Com tothom sap l’aigua del municipi no és de suficient qualitat per a consum humà, però la única resposta de l’equip de govern municipal és que es fa tot el que es pot (?) i amb total transparència (?!). EM des Castell creu que es fa tot el contrari. Des de l’arribada de l’actual equip de govern no s’ha convocat ni un sola vegada la comissió especial d’aigua i, per tant, la discussió, el debat i la informació han estat nul·les en aquest sentit. Tan sols se’ns remet de manera puntual al fet que es fa tot el que es pot, que s’està esperant documentació del parlament europeu (?!!), que ha d’aportar  l’eurodiputada popular, la senyora Rosa Estaràs. De manera ocasional es diu que en totes les juntes de batlles, es posa sobre la taula la problemàtica de l’aigua (però no coneixem cap proposta concreta que puguem o haguem debatut). Tenim açò sí, a través dels mitjans de comunicació, informacions diverses sobre canalitzacions, la dessaladora de Ciutadella… És a dir, que si es fa alguna cosa, els regidors ho coneixem per la premsa, a cavall passat i sense cap tipus de debat o aportació… A tot açò li diuen “treballar amb total transparència”.

D’altra banda, la gent del municipi tampoc no entén que es pugin les taxes per subministrament domiciliari d’aigua i pel servei de sanejament, encara que aquestes siguin de poca quantia, i que l’equip de govern es vegi obligat a dur-les a terme per haver signat un acord amb el govern central, el qual, en lloc de millorar el finançament municipal, imposa unes condicions d’obligatorietat que no fan altre cosa que augmentar el patiment de les famílies des Castell, on, per cert, trobam xifres rècord d’atur a les Balears.

Es dóna una situació ben curiosa, davalla el consum d’aigua, cosa que si no fos per l’estat de l’aigua, ens hauríem de felicitar, però que curiosament dóna pèrdues a l’empresa concessionària del servei i per llei s’ha de compensar (pagam, idò, l’aigua que no consumim?).

Tampoc entren en joc altres despeses, com el de la compra d’aigua embotellada i la càrrega energètica que açò suposa (consum i reciclatge de plàstic, vidre…) .  Tot un seguit de coses que la gent no entén, perquè no s’ha debatut ni s’ha explicat .

És cert que l’augment del preu del servei del subministrament d’aigua i de sanejament no és gaire elevat, però l’hi afegeixen el petit augment de les diferents taxes municipals, l’augment de l’IVA i tota la resta, veuran que un petit augment aquí i un molt allà en la situació en què ens trobam agreuja el patiment de les famílies des Castell.

EM-EU des Castell volem debatre, disposar de més informació, oferir la nostra,  volem que es tradueixi en resultats, volem que pagui més qui més aigua malmet, volem que es bonifiqui a qui no ho fa, volem una altre fórmula per computar la despesa d’aigua. Volem una altra manera de fer les coses.

Juan Miguel Gomila Ribot, regidor d’Esquerra de Menorca – Esquerra Unida des Castell

Share This