El mes de setembre, en plena temporada turística, deixa més persones
desocupades

Les xifres conegudes ahir mostren que el drama de l’atur, lluny de
disminuir, segueix augmentant a les Balears. Tot i que la temporada
turística ha estat molt bona pel que fa a l’arribada de turistes i que
el mes de setembre, amb bona ocupació, l’hem de considerar plenament
com a temporada alta, el nombre de persones que han perdut la seva
feina al llarg d’aquest mes ha estat molt important. Resulta
sorprenent que en aquestes dates augmenti l’atur en el sector serveis
i l’hostaleria.

L’augment de l’atur, en contra del que seria normal, ha estat entre
nosaltres major que la mitjana estatal. Per altra part, la reducció
del nombre d’afiliacions a la seguretat social, és un altra indicador
de que les coses no milloren, sinó que cada vegada hi ha menys
persones que tenguin un lloc de feina.

Tot això ens demostra que el sector turístic per si sol no és capaç de
generar llocs de feina suficients, com ja s’ha denunciat reiteradament
des de diverses institucions. I si no ho és capaç en un moment de gran
afluència de visitants, la situació encara podria ser pitjor si la
crisi en els països d’origen dels turistes fa que es redueixin els
viatges vacacions dels seus ciutadans o si, com és previsible, les
destinacions competidores del nord d’Africa es recuperen.

Per tot això, és necessari que s’impulsi la creació de nous jaciments
d’ocupació en sectors amb potencial de creixement, vinculats a la
innovació, l’economia “verda” o els serveis socials, tot el contrari
de la política del Govern que segueix apostant pel model fracassat
d’ocupació territorial, per la incineració de residus o per la
reducció de personal en els serveis públics essencials.

Per a Esquerra Unida, és necessari acabar amb les polítiques de
retallades (que no aconsegueixen reduir el dèficit degut a la pèrdua
d’ingressos) i impulsar polítiques públiques expansives capaces de
generar llocs de feina directes i induïts. També és necessari que els
bancs, tant ben tractats pel govern amb els imposts de tots els
ciutadans, obrin línies de crèdit, especialment pel sector de la
petita i mitjana empresa. La intervenció pública de nombroses entitats
bancàries, ha donat instruments molt poderosos a l’administració per a
generar aquest fluxos de crèdit.

És hora d’acabar amb les polítiques d’austeritat que ens estant
portant a la misèria generalitzada, com es denuncia des de cada vegada
més diverses institucions, que recorden que històricament mai les
polítiques d’austeritat han servit per sortir d’una crisi econòmica.
És hora també de que es cerquin els recursos necessaris de les grans
fortunes, deixant d’exprimir els treballadors i les classes mitjanes.

Per últim, Esquerra Unida reclama nous criteris per a l’actuació de la
inspecció de treballs, molt desmotivada per les directrius polítiques
del PP que els impedeixen fer la seva tasca d’una manera efectiva.
Resulta sorprenent que en períodes d’ocupació punta es redueixi el
nombre de treballadors, aquest fet només és possible si es produeixen
jornades abusives o hi ha treballadors que no estan donats d’alta a la
seguretat social.

Share This