L’àrea d’educació d’EU crida a la comunitat educativa a la
manifestació de diumenge dia 7

– Aquesta reforma té un marcat caire mercantilista.
– Conceb l’educació com una carrera d’obstacles, amb múltiples revàlides.
– És classista i segregadora a través d’itineraris selectius.
– Elimina la participació democràtica en els centres.
– Opta per la recentralització i el control del currículum per part de
l’administració.
– Introdueix la gestió empresarial dels centres i el seu finançament
segons resultats, ordenant-los per rànquing.
– Fomenta el negoci educatiu i legalitza el concert amb centres que
discriminen per raons de sexes.

Exigim la immediata retirada de l’avantprojecte de llei i l’apertura
d’un període de diàleg amb la comunitat educativa i amb totes les
forces socials i polítiques, que permeti assolir un diagnòstic
compartit sobre la situació real del nostre sistema educatiu públic,
amb la finalitat de plantejar mesures efectives per estendre i
millorar l’educació pública. Avançant cap a un model educatiu que
contribueixi a l’èxit escolar de tot l’alumnat i a la formació de
persones més iguals, més lliures, més crítiques i més creatives.

Share This