La campanya del Govern contra el català interfereix els projectes
lingüístics

Segons es denuncia des de l’Associació de Directors de Primària i del
sindicat STEI-i, s’han donat casos en que els inspectors de la
Conselleria d’Educació pressionen els directors dels centres escolars
per tal de fer-los modificar el Projecte Lingüístic del Centre i
afavorir la llengua castellana per sobre la catalana, centrant
l’atenció a la diversitat especialment sobre els alumnes
castellanoparlants, abans que qualsevol altre situació que pugui ser
mereixedora d’un grau major d’atenció.

Esquerra Unida considera inacceptable aquestes pressions que només es
poden entendre per la fòbia a la llengua catalana que demostra la
Conselleria d’Educació, seguint les directrius del president Bauzà. És
inconcebible que en un moment en que els centres pateixen tot tipus de
mancances, la Inspecció educativa, en comptes d’ajudar a minimitzar
aquestes mancances, es dediqui a generar problemes i a interferir en
la tasca dels docents.

El sistema educatiu de Balears no es mereix tenir uns gestors
irresponsables i incompetents que redueixen dràsticament els recursos
dedicats a l’educació i empitjoren les condicions en la que han de
desenvolupar la seva tasca els docents. A més de patir les retallades
del conjunt de treballadors públics, de veure com no es cobreixen les
baixes, d’haver d’acceptar ràtios d’alumnes excessives, han de
suportar una administració educativa que els denigra i que interfereix
per motius ideològics en la seva tasca docent.

Esquerra Unida exigeix el cessament de les pressions, encaminades a
fer canviar el projecte lingüístic, sobre els centres educatius, i que
la inspecció, i el conjunt de la conselleria es dediqui a solucionar
els problemes reals, en comptes de generar-ne de ficticis.

Share This