La implantació de grans superfícies ha d’estar regulada i restringida.

El Govern balear ha obert un nou front de conflictivitat amb el
sector del comerç per la seva política ultra liberal y afavoridora de
les grans superfícies. No només té en contra les patronals del petit i
mitjà comerç sinó que, a més, compte amb l’oposició de sindicats i
organitzacions de consumidors, que veuen que la desaparició de bona
part del comerç tradicional, com a conseqüència de les polítiques del
Govern, suposaran la destrucció de nombrosos llocs de feina i
l’eliminació del comerç de proximitat.

La liberalització del comerç i la implantació de gran superfícies,
pode tenir efectes positius per als consumidors, però s’han de
compensar els claríssims efectes negatius que també produeix. S’ha
d’actuar amb mesura per tal que els efectes negatius no superin
àmpliament els positius. També s’ha de cercar el consens, fugint
d’imposicions i d’actituds poc meditades.

No és acceptable l’autorització generalitzada de grans superfícies
sense planificar la seva implantació territorial, sense haver-se
aprovat el reglament de la llei de comerç, admeten el frau de les
declaracions de “Zones de Gran Afluència Turística” de la totalitat
del territori d’alguns municipis o de polígons industrials d’altres.

L’aplicació de la política comercial del Govern suposarà que molt
del comerç urbà, que ja pateix una greu crittsi, com a conseqüència de
la situació econòmica, no podrà resistir i es veurà obligat a tancar
portes. Aquest fet, juntament a la pèrdua de llocs de treball i de
teixit empresarial, suposarà pèrdua de qualitat de la vida ciutadana i
d’accessibilitat dels veïns, desplaçant el comerç a àrees periurbanes,
amb el problema que això suposa de mobilitat i de consum de territori.

El Govern ha generat un greu enfrontament amb les
organitzacions del petit i mitjà comerç, habitualment alineades amb
el PP. La causa d’aquest enfrontament la trobam amb la liberalització
extrema practicada pel Govern, en un moment en que el comerç pateix,
com molts altres sectors, la conseqüència de la gravíssima crisi
econòmica.

La liberalització desenvolupada pel govern tendrà efectes molt nocius
sobre la xarxa comercial de les Illes, generarà més pèrdua de llocs de
feina i afectarà l’estructura urbana desplaçant l’activitat comercial
i augmentant el trànsit de vehicles cap les zones comercials
periurbanes.

Per a Esquerra Unida és una fal•làcia total l’afirmació del Govern
de que la liberalització produirà un major consum i generarà llocs.
Mentre els treballadors i les classes mitjanes segueixi perden poder
adquisitiu, com conseqüència de la reducció dels ingressos, l’atur o
l’augment de la fiscalitat sobre el consum, el comerç se’n ressentirà
i continuarà perden vendes. L’únic que aconseguirà el Govern amb la
seva política és desplaçar aquest consum reduït d’un lloc a un altre.
Els llocs de feina de nova creació no cobriran tots aquells que es
perdran pel tancament de comerços.

Únicament una política econòmica que deixi de detreure recursos dels
ciutadans, per regalar-los a la banca ,pot fer que hi hagi una
recuperació del sector de comerç. Mentre els ciutadans segueixin
perden poder adquisitiu, no es pot recuperar el consum i el comerç.
L’únic que aconseguirà el Govern amb aquestes mesures és establir una
mena de llei de la selva en la que només els més poderosos podran
salvar-se.

Per tot això, Esquerra Unida recolzarà les mobilitzacions del sector
de comerç, que reclamen una nova política comercial basada en un gran
acord que permeti conjugar l’atenció als consumidor amb el manteniment
de la xarxa comercial de les nostres ciutats i pobles.

Share This