Una millor política de inspeccions al llarg de la temporada hauria
destapat més irregularitats

Esquerra Unida felicita les últimes actuacions de la inspecció de
treball, que han permès descobrir l’existència d’un grup important de
treballadors, en el sector de l’hostaleria, que es trobaven en una
situació irregular. En l’actuació en un Beach Club de Magaluf, actuant
en col•laboració amb la policia i personal d’Aduanas , es va detectar
la presència de 24 treballadors en situació laboral irregular. En una
altra actuació a Formentor, se’n descobriren 14.

Esquerra Unida sempre ha cregut, tal com han denunciat de manera
reiterada els sindicats, que el fet de no augmentar el nombre de
treballadors donats d’alta a la Seguretat Social, en una temporada que
ha tengut una magnífica ocupació, només podia ser degut a les jornades
excessives (no cotitzades com hores extra) fetes per part de la
plantilla “regular”, així com a la presencia de treballadors en
situació administrativa irregular, que no eren donats d’alta a la SS.

Al mateix temps que felicitam aquestes actuacions, de d’Esquerra Unida
volem denunciar la manca d’una voluntat política de potenciar les
inspeccions de treball, que ha fet que al llarg de la temporada no
s’hagi produït el control que era de desitjar sobre les contractacions
i les condicions de treball del sector que genera més ocupació de les
Illes.

Com denunciaren membres de la inspecció de treball ja fa uns dies, les
directrius polítiques els han portat a actuar en sectors molt menys
rellevants, amb una menor incidència de la casuística que ara es
demostra que hi ha a l’hostaleria i les empreses d’oci. Aquestes
directrius han provocat el desànim de la plantilla inspectora i han
evitat els resultats que s’haurien pogut obtenir al llarg de la
temporada.

Una actuació decidida hauria permès augmentar substancialment la
recaptació pública (tant per noves altes a la SS com per sancions
administratives) en un moment en que la davallada d’aquest ingressos
s’utilitza com excusa per a tot tipus de retallades. Al mateix temps,
hauria permès als treballadors del sector gaudir d’unes millors
condicions de feina i el reconeixement dels seus drets laborals, que
tantes vegades són vulnerats.

Esquerra Unida exigeix de l’administració competent en matèria
d’inspecció de treball una bona planificació de cara a la pròxima
temporada turística que permeti el control efectiu de la legalitat
laboral en els centres de treball.

Share This