Que en Bosch s’ha convertit en el bufó de Wert i del “pan y circo” mediàtic ho confirma que anunciï una mesura tan important en aquest “canal” de televisió.

 Per EUIB és inacceptable governar per decret, anunciar les mesures a programes de televisió enlloc de fer-ho al Parlament, i governar d’esquenes a la majoria de la Comunitat acatant ordres de Partit.

La ciutadania balear ha deixat clar, malgrat tots els intents del govern per maquillar dades, que la llengua vehicular de l’escola pública vol que segueixi sent el català, llengua pròpia de les Illes i riquesa cultural nostra.

El seu pla de centres plurilingües va ser presentat al final del curs passat als centres de balears i rebutjat majoritàriament per tots els claustres.

Per això, eliminar el decret de mínims que estableix que, al manco, un 50% de les assignatures han de ser impartides en la nostra llengua, és obrir un nou focus d’enfrontament directe amb els professionals de l’ensenyament, i demostra que es governa a cop de decret, fora de lògica pedagògica i de consens, cosa que per EUIB afegeix més llenya al foc encès amb els brutals retalls que s’han duit a terme i els que vendran amb els minsos pressupostos generals que Bauzá ha acatat de mans del govern central de Rajoy.

Share This