Les institucions públiques han de garantir el seu funcionament 

Davant la notícia del tancament de l’Espai Mallorca de Barcelona, anunciada per part del Gremi d’Editors de les Illes Balears, EU vol fer les següents consideracions:

  1. 1.    L’Espai Mallorca de Barcelona té una trajectòria ininterrompuda de 15 anys d’activitat i de difusió de la cultura de Mallorca i del conjunt de les Illes Balears.
  2.      La desaparició d’aquest espai suposaria un empobriment cultural i una reducció de la possibilitat de projecció exterior dels creadors de les Illes Balears.
  3.      Les institucions públiques de les Illes no poden restar impassibles davant aquesta pèrdua, garantint entre d’altres les percepcions salarials dels seus treballadors i treballadores.                                                                                                      
  4.      Per tal d’assegurar la seva existència i garantir l’accés i la participació a tots els editors de les Illes, seria convenient estudiar una forma de gestió (un patronat o un altre instrument similar) que garantís els seu futur) de tal manera que no perillés la seva viabilitat per mor d’una decisió de les parts.

Per tot això, Esquerra Unida reclama del Govern de les Illes Balears i del Consell de Mallorca les actuacions necessàries per a permetre la continuïtat  de la programació cultural de l’Espai Mallorca de Barcelona.

 

 

Share This