Un informe sindical afirma que el govern Bauzà a eliminat 1.500 llocs de treball

Segons el sindicat d’infermeria (Satse) s’han perdut 1.500 llocs de treball de la sanitat pública des que es va constituir el govern del PP presidit per Bauzà. La xifra és demolidora i demostra ben a les clares que el manteniment del servei sanitari públic no és un dels objectius de l’actual Govern, que permet el deteriorament progressiu com es pot constatar amb l’augment vertiginós de les llistes d’espera, amb la supressió de serveis o amb l’expulsió de beneficiaris.


L’informe sindical també assegura que professionals sanitaris es veuen obligats a emigrar a la tres comunitats o a l’estranger per a tenir un lloc de feina, en comptes del que havia estat passant fins ara, que a les Balears es creaven més llocs de feina del que es podien cobrir amb el personal de les Illes. Aquest fet provoca una pèrdua important del capital humà de gent molt preparada professionalment.


El personal sanitari, com la resta de treballadors públics, està cada dia més malt pagat i ha de fer front a més obligacions laborals, per culpa de les reduccions de personal. Amb aquesta situació és molt difícil mantenir la motivació del personal i la qualitat d’un servei que cada dia compta amb menys treballadors i més malt pagats.


El sindicat també denuncia el que anomenen com a “caos” d’una conselleria de salut sense criteris clars, amb canvis permanents d’orientacions i de personal directiu. Realment, dóna la impressió que el govern Bauzà, tret de practicar retallades de manera sistemàtica, no yé cap pla de futur per a la nostra sanitat.


Les coses encara poden anar a pitjor amb les noves restriccions pressupostàries que s’anuncien pel 2013. De fet, ni tant sol està assegurat el manteniment dels dos hospitals dels que es va anunciar el seu tancament i després es va dir que, tal vegada, no seria necessari. Tampoc l’aportació econòmica que ha de venir del rescat demanat al govern central, sembla que serveixi per una injecció econòmica al servei de salut, ja que es destinarà preferentment a saldar deutes bancaris. Ni tant sols l’anomenat cèntim sanitari (en realitat és molt més) s’està destinant a l’objectiu teòric de la seva implantació.


Esquerra Unida exigeix del president Bauzà que situï com un objectiu irrenunciable del seu mandat el manteniment d’un servei sanitari públic, universal i de qualitat, sense retallades injustificades i sense posar en perill el futur dels ciutadans actuals i el de les generacions futures.

Share This