S’han produït 350.000 desnonaments hipotecaris

Un estudi elaborat per 7 magistrats per encàrrec del CGPJ arriba a conclusions molt semblant a les que es plantegen des de diverses plataformes socials i polítiques. Els jutges qüestionen haver de seguir aplicant una legislació injusta, creada fa més d’un segle, que afavoreix descaradament els bancs i deixa indefensos els ciutadans hipotecats.

En paraules dels jutges, “els bancs sempre han jugat amb un avantatja important sobre els deutors, gaudint d’un procediment privilegiat que els permet cobrar els deutes de manera ràpida”. Aquests mateixos bancs són els que “han actuat amb lleugeresa i mala praxi” i han practicat la “comercialització irresponsable, quan no injusta, de productes financers complexos”.

Segons l’informe “el punt de partida ha de ser estendre al client sobeendeutat una part dels beneficis i ajudes que els bancs reben de l’Estat”, recalcant la cruel paradoxa de que el bancs rescatats amb els impostos de tots els ciutadans, segueixi practicant els desnonaments sense cap tipus de consideració sobre la situació econòmica i personal de les famílies a les que s’expulsa del seu lloc de residència.

L’informe fa moltes més observacions assenyades i qüestionen el “Código de Buenas Prácticas” del ministre De Guindos, que ha resultat completament inoperatiu, proposant que l’anomenada Dació en Pagament sigui imperativa en determinades circumstàncies, tal com es reclama reiteradament des de molt diverses instàncies però no ha estat acceptat mai per part del govern del PP.

Els autors de l’informe van més enllà i proposen, entre d’altres mesures, atorgar al jutge la possibilitat de concedir moratòries, establir ampliacions de terminis, reduccions dels tipus d’interès o quitas del deute. Al mateix temps, reclamen que s’impedeixi la pràctica actual dels banca, emparada per una llei nefasta, d’especular amb el valor dels habitatges o de fer vendes a preu de saldo, demanant l’establiment fórmules per a que el deutor pugui romandre a l’habitatge. Conclouen amb la proposta de creació de comissions mixtes que afavoreixin sortides negociades entre bancs i deutors, amb presència de l’Administració i les associacions de consumidors.

D’ençà ha començat la crisi econòmica, més de 350.000 famílies han estat expulsades de les seves cases, per no poder fer front al pagament de les quotes hipotecàries. Aquest drama, d’extraordinàries proporcions, no ha rebut cap resposta política per part del govern, ni ha comportat la més mínima sensibilitat per part dels gestors bancaris que, com bé diuen els jutges, juguen amb un clar avantatge sobre els clients i són en bona part responsables de la situació i, no obstant, troben un descarat tracte de favor per part del govern.

Diverses plataformes s’han organitzat per tractar de parar els desnonaments, s’està `produint una recollida de signatures molt ampla per portar al Congrés una Iniciativa Legislativa Popular. Fins ara totes les propostes que han arribat al parlament estatal (d’izquierda Unida, entre d’altres) ha estat rebutjades per la majoria absoluta del PP . La conjunció de la protesta popular i les diverses iniciatives ciutadanes amb l’acció política ha de permetre que, aquesta vegada si, s’aconsegueixi un canvi normatiu favorable als damnificats d’aquesta situació. Fins i tot els jutges que han d’aplicar la llei, reconeixen la gran injustícia de la normativa actual i reclamen una modificació en un sentit progressista.

Share This