Suposaria un nou impacte sobre un litoral molt malmès 

Esquerra Unida de Calvià s’oposa a un nou impacte territorial sobre el litoral molt malmès del nostre municipi. La propietat de Port Adriano projecta la construcció d’un heliport elevat, per donar un servei exclusiu a alguns dels elitistes usuaris de les seves instal·lacions.


La construcció de Port Adriano i la seva macroampliació ja va suposar un impacte molt important sobre el litoral, tant a la part marítima com a la terrestre que, tot i l’oposició de bona part de la població, va comptar amb el beneplàcit institucional que va autoritzar unes instal·lacions sobredimensionades.


La construcció d’un heliport elevat suposaria una nova ocupació i degradació territorial, que es faria conjuntament amb noves edificacions de les que no s’especifica el seu ús.

Des d’Esquerra Unida de Calvià entenem que de cap manera es justifica aquesta nova construcció que tendrà utilitat únicament per a unes poques persones privilegiades i no donarà cap servei a la població que, no obstant, tendran que suportar les seves molèsties en forma de renous i perímetre de seguretat.


EU de Calvià reclama de la Comissió de Medi Ambient, allà on s’està tramitant en aquest moment, que no doni el vist i plau a aquest projecte per les raons esmentades.

Share This