A les Balears hi ha un frau anual de 1.000 milions

el-roto-ricoTècnics d’Hisenda calculen que el frau fiscal a les Balears arriba als mil milions anuals. Segons ells, tot i que és molt difícil acabar completament amb el frau, “un pla decidit i eficaç permetria recaptar almenys la meitat d’aquesta quantitat”, deixant-lo en un nivell similar a la mitjana europea (ara estam, aproximadament, en el doble).

Els tècnics també diuen que actualment l’Agència Tributària està dedicada a perseguir el “microfrau” d’assalariats i petits autònoms, en comptes d’investigar les grans empreses i les operacions financeres. En aquest punt hi ha una coincidència en el que havien declarat els inspectors de treball, en el sentit de que les directrius polítiques els portaven a revisar les petites empreses, mentre es deixaven de controlar els sectors de major activitat en els que el frau laboral és més extens, amb la presència de nombrosos treballadors sense contracte i sense alta de la Seguretat Social.

Tot això no és casual i obeeix a la ideologia  dretana del PP d’afavorir les grans empreses, a les que se’ls tolera tot tipus de irregularitats, exercint el pes de la inspecció i la càrrega fiscal contra les empreses més petites i els autònoms. Al mateix temps, s’elimina pressió fiscal sobre les grans fortunes.

Aquestes dades demostren ben a les clares que si hi ha recursos, que no és veritat que no es pugui fer una altra política econòmica, que hi ha alternatives a les retallades, el fa falta és la voluntat política de dur-les a terme. Aquesta és la que li manca completament al PP.

Una lluita eficaç contra el frau fiscal, generaria uns ingressos que farien innecessari recórrer al rescat de la Comunitat per part de l’Estat, i reduiria considerablement el deute financer que s’ha de tornar amb interessos d’usura i ofeguen els comptes públics. Al mateix temps permetria el manteniment dels serveis públics i la injecció de recursos a ‘economia productiva que, a la vegada, generaria nous ingressos per a les arques públiques, cal no oblidar que el frau fiscal no controlat es dedica, majoritàriament, a l’especulació, a les inversions a l’exterior o als paradisos fiscals, sense que reverteixi en generació d’activitat econòmica o ocupació a la nostra comunitat.

Segons el CIS, el 88% dels ciutadans espanyols creuen que la política fiscal és injusta i que no paguen més els que més tenen. Esquerra Unida comparteix plenament aquesta percepció i té la certesa plena que és possible fer una política fiscal més justa, que permeti fer front a les necessitats ciutadanes a l’hora que generi activitat econòmica i ocupació. En aquesta lluita ens trobam, és necessari aconseguir una nova majoria política i social que faci possible capgirar la política neoliberal del PP d’austeritat i retallades permanents sobre els sectors més febles, mentre les grans fortunes gaudeixen de tot tipus de privilegis i d’impunitat.

Share This