Diverses conselleries de l’època Matas implicades en la trama Balear de Gürtel


Les investigacions del jutge Castro i de la fiscalia anticorrupció en relació a la trama balear del cas Gürtel avancen i descobreixen indicis molt consistents del finançament il·legal del PP a l’època en que Jaume Matas era president del Govern. La quantitat de contractes irregular reconeguts per l’imputat Daniel Mercado, fundador de l’empresa Over Marqueting, només s’expliquen en un ambient de corrupció generalitzada que afectava la major part de les conselleries, amb la contrapartida de finançar les campanyes electorals del PP.


L’hospital de son Espases, sempre sota sospita per les irregularitats de la seva construcció en sòl rústic, per la seva adjudicació i per la renúncia a reformar Son Dureta, centra una part important de la despesa injustificada i injustificable que es va adjudicar a aquesta empresa sense concurs públic ja que la consellera va “interpretar que no era necessari.

Però no acabaré aquí els encàrrecs sospitosos, la conselleria d’Obres Públiques, de Mabel Cabrer, també li feia encàrrecs a la mateixa empresa, com ho feren des de Treball, Comerç, Interior … i des de nombrosos ajuntaments governats pel PP. La mateixa empresa va dissenyar la campanya electoral del PP de 2003 sobre la que hi ha fundades sospites de que s’hauria pagat en part amb fons públics. El la trama per a desviar aquest recursos sembla que jugaren un paper important el que aleshores era el conseller d’Interior, José María Rodríguez, que va dimitir de Delegat del Govern per la seva implicació i el portaveu Miquel Ramis.


El president Bauzà va eliminar una part de la “vella guàrdia” de l’època Matas. No obstant, persones tant significatives d’aquell temps com són Mabel Cabrer, Rosa Estaràs o Miquel Ramis continuen ocupant càrrecs importants. En qualsevol cas, el que no ha fet mai el PP és reconèixer la corrupció d’aquella època, demanar disculpes o retornar el que s’havia malversat. Només quan les evidències judicials han estat inqüestionables, s’ha optat per “suspensions de militància” que no és més que un gest de cara a la galeria.


El PP deu una explicació a la ciutadania, no basta en voler aïllar-se de Jaume Matas, que té una important condemna de presó i moltes causes pendents, quan està vist que el gruix de l’estructura del partit participava de les mateixes pràctiques. No és creïble la suposada regeneració d’aquest partit mentre no ho facin, reconeguin la malversació i retornin el que s’emportaren.

Esquerra Unida valora molt positivament la feina tenaç i rigorosa dels jutges i la fiscalia, però estam convençuts de que la política ha de tenir els seus propis mecanismes per a depurar responsabilitat, no pots ser que el sistema judicial, que hauria de ser un últim recurs, sigui l’única via per a l’esclariment del fets i la sanció dels comportaments inacceptables.


Per altra part creiem que les persones que estan sent investigades per fets tant greus, no poden mantenir càrrecs tant representatius com és el de ser portaveu del grup parlamentari del partit majoritari, com és el cas de la diputada Cabrer. La dimissió és una obligació ètica i política, José María Rodríguez ja els va marcar el camí, altres hauran de seguir la mateixa senda.

Share This