educacio-19927L’esborrany  de Projecte de decret integral de llengües del govern Bauzá és un cop fort als principis pedagògics més elementals per adquirir capacitat lingüística,  i també una ingerència més contra els òrgans democràtics de govern escolar.

La voluntat wertiana d’assegurar l’ensenyament en castellà a les Illes ens pot abocar a una taxa de fracàs escolar encara molt més greu de l’actual, si s’aplica a  una escola pública despullada de recursos humans i econòmics, amb aules massificades i sense personal per atendre la diversitat.

No es pot pretendre que l’alumnat aprengui res, amb un 20% d’assignatures impartides en anglès (alumnes NESE inclosos), quan tenim la taxa d’abandonament escolar més alta d’Europa (anam al capdavant, juntament amb Canàries, en fracàs escolar) i quan la inversió pública, que a Finlàndia és del 11% del PIB, aquí no arriba ni al 6%. EU recorda que molts centres de secundària ja treballen segons el projecte de Seccions Europees i que la implantació de noves mesures en matèria lingüística ha de ser sempre gradual, escalonada i amb el consens de la comunitat educativa.

El PP balear, a les ordres directes de Wert ‘el Españolizador’, ‘el Inglesizador’ o ‘el Yanquizador’ (ja no sabem com anomenar-lo), aboleix  el Decret de mínims del 97, rompent  així 15 anys de consens, no només per haver de sotmetre el PELC (projecte lingüístic del centre) a la votació de pares, enlloc del Consell Escolar (on hi estan representats), i haver d‘aconseguir un 65% del cens,  sinó també perquè l’administració es guarda la carta de revocar les decisions “segons el context”.  De fet, això és eliminar el principal òrgan de govern als centres, i prescindir també de la voluntat dels pares, sigui quin sigui el resultat de la votació. Des d’EU recordam a Bosch que un 90% de les famílies ja ha deixat clara la seva elecció per a l’ensenyament en català, i que ell ja ha tudat molts recursos materials (cartes a les famílies, que costaren 200.000 €), per tal d’intentar canviar la seva voluntat).

Tot això se suma a la necessitat urgent, pel professorat, de certificar el nivell B2 en la seva formació en anglès, per poder aplicar el Decret, i això al mateix temps que s’ha suprimit gairebé un 90% del pressuposts als CEP (Centres d’Ensenyaments del  Professorat), afegint-hi la urgència en la que es planteja l’aplicació del Projecte.

Manel Carmona, coordinador d’EU a les Illes, ha recordat a Bauzá que els experiments es fan a les aules de química, i que en educació és necessari el consens de tots els agents. Una cosa tan important com l’aprenentatge del  infants i els joves no pot quedar en mans de decrets lleis fets a instàncies de Madrid, desconeixedors profunds de la realitat social, cultural i lingüística de la nostra Comunitat.

Share This