El Govern a decidir prescindir de la majoria dels mediadors culturals que treballen a la nostra Comunitat i que fan un gran treball d’assistència als immigrants que es troben en pitjor situació social i econòmica. Dels 11 mediador que hi havia fins ara, ho ha deixat en només 2, eliminant completament la presència d’aquest treballadors a Menorca i Eivissa.

Esquerra Unida considera que aquesta decisió és un nou atac als immigrants, als que s’està privant de la major part dels seus drets. Amb l’eliminació dels mediadors culturals s’elimina, a més, un instrument de suport i integració que servia per a pal·liar les seves múltiples mancances.

Esquerra Unida reclama el manteniment del servei de mediació cultural, anul·lant la decisió de deixar-lo sota mínims, al mateix temps que manifesta la seva total solidaritat i suport als treballadors d’aquest servei.

Share This