Segons EUIB el que pretén facilitar el Govern del PP amb aquesta reforma és que l’alumnat de Formació Professional es converteixi en ‘mà d’obra barata’ per a les empreses”

 

Esquerra Unida de les Illes, a través de l’Àrea Federal d’Educació que coordina Enrique Díez, denuncia que el Govern del PP i el seu ministre d’Educació, José Ignacio Wert, “hagi aprovat de nou avui, al marge de la comunitat educativa i sense comptar amb els professionals que ho han d’aplicar, el Reial decret pel qual es desenvolupa el Contracte per a la Formació i l’Aprenentatge, on s’estableixen les bases de la Formació Professional (FP) Dual”.

 

Díez recorda que “aquesta reforma es llança demagògicament com la gran oportunitat per a la nostra joventut, mentre s’oculta, entre altres qüestions importants, que la versió germana en la qual l’Executiu diu inspirar-se està actualment posada en qüestió en la pròpia Alemanya. A més, aquest model s’ajusta a una estructura empresarial inexistent al nostre país”.

 

“El que pretén facilitar Wert amb aquesta reforma és que el nostre alumnat de FP es converteixi en ‘mà d’obra barata’ per a les empreses. Un bon nombre d’empresaris prioritzen únicament la tornada de la inversió que realitzen, la qual cosa pot comportar en molts casos una sobrecàrrega de treball als futurs aprenents, que acabin fent funcions que no els corresponen”.

 

Aquests importants canvis en la Formació Professional –adverteix- s’enllaçaran amb les destrosses que està produint la reforma laboral, per la qual cosa les empreses poden deixar de contractar a un bon nombre de treballadors i treballadores i substituir les seves tasques pels aprenents.

 

Enrique Díez insisteix que José Ignacio Wert es va comprometre en la seva primera compareixença al Congrés dels Diputats a ‘convocar en els propers dies, en col·laboració amb el Ministeri d’Ocupació, als empresaris i als agents socials perquè tots estiguem involucrats en la reforma que plantegem’. “Res d’això ha succeït i  el Govern de Mariano Rajoy s’obstina en un ‘decretazo’ que cerca el desmantellament de la FP reglada actual i que està raonablement ben dissenyada. Les conseqüències seran un model aliè i desajustat al nostre context productiu”.

 

 

Per EU, el rerefons d’aquest nou ‘decretazo’ amaga el desig de desregularització de la FP, el que permetria una retallada encara major en professorat, en instal·lacions i en components, materials i equips que, simplement se suprimirien dels centres d’ensenyament, ja que és en l’empresa on es realitzarien les ‘pràctiques’”.

 

Podem afegir a més, suposaria l’absoluta subordinació de la planificació educativa professional a les necessitats de les empreses o, més concretament, als interessos de les empreses dominants i de la conjuntura econòmica.

 

Per a Esquerra Unida, el model actual de FP pot ser millorable. Però per això caldria diversificar i flexibilitzar l’oferta i incrementar el nombre de places disponibles, tant per a joves com per a adults.

 

El ‘Mapa de l’oferta de FP’, elaborat en 2011 pel Ministeri d’Educació en col·laboració amb les comunitats autònomes, apunta a problemes en l’oferta, la concentració de cicles en unes poques activitats productives i l’escassa oferta de places educatives en cicles de Grau Mitjà.

 

A més, la majoria del nostre teixit empresarial no està en condicions d’oferir la infraestructura formativa que requereix la FP Dual (les petites i mitges empreses al nostre país són el 92,7% i el 85% tenen com a màxim dos treballadors), amb tutors-professors ben preparats per ensenyar en els llocs de treball. Tot això costa molt esforç i molts diners en nòmines, que se suma al dels sous dels aprenents (per sobre dels 600 euros mensuals de mitjana) del sistema dual.

 

Per EU, abans de proposar implantar cap modificació o un altre model de FP, com la FP dual alemanya, és necessari realitzar una anàlisi de diagnòstic, amb la participació de la comunitat educativa i els agents socials, sobre els problemes que ofereix la Formació Professional actual. Això ha d’acompanyar-se d’un estudi de viabilitat, d’una xarxa planificada i suficient de centres de titularitat i gestió pública que atengui la demanda educativa existent en FP, en les seves diferents etapes i modalitats, i que compti amb tots els recursos i serveis necessaris recollits als Pressupostos. Només d’aquesta forma la FP podrà ser revaloritzada davant la societat i tindrà una major consideració entre l’alumnat com a opció possible i desitjable de formació.

AIbEiAIAAABECPXjy_KS3qySrQEiC3ZjYXJkX3Bob3RvKigwZWIxOTViMmY2MDNmMjVkYzZhNWJmZGZmMmVkZmI5MjQ5YmZlMzVlMAELQG-06JuWzQVaeZQ3ElpWGVB4Ag?sz=32
Respon o Reenvia
Share This