Avui ha entrat en vigor la normativa del ministra Gallardón sobre taxes judicials, tot i que la ineptitud del govern fa que, afortunadament, encara no siguin aplicables en la pràctica per l’absència de formularis.

Aquesta normativa suposa l’atac més fort que hagi rebut mai el principi constitucional d’igualtat davant la llei i ha provocat el rebuig de totes les parts que intervenen en els processos judicials: jutges, fiscals, advocats i consumidors i no ha aconseguit el suport de cap grup parlamentari.

A partir d’ara hi haurà clarament una justícia per a pobres i una altra pera rics. La introducció o l’augment de les taxes judicials farà que moltes persones es vegin impedides a presentar recursos i, d’aquesta manera, quedaran fora de la tutela judicial efectiva. En diversos casos, les taxes seran superiors als beneficis que es puguin obtenir en la reclamació

Per primera vegada, s’introdueixen les taxes en els procediments laborals. D’aquesta manera els treballadors perden un altre drets, després de la retallada brutal que va suposar la reforma laboral.

Per tot això, Esquerra Unida creu que és exigible la presentació d’un recurs d’inconstitucionalitat per part de la Defensora del Poble. D’aquesta manera justificaria l’esplèndid sou que cobra dels contribuents.

Share This