El 40% de les persones discapacitades de Balears es troben en atur 

El drama de l’atur colpeja tota la societat però és especialment greu en els sectors més desafavorits i en aquells que tenen més dificultats per accedir al mercat de treball. Es sabut que l’atur juvenil supera el 50% , que augmenta l’atur de llarga durada i que els treballadors de més de cinquanta anys no tenen possibilitat de trobar una nova feina si perden la que tenien.


Ara la Fundació Adecco ha fet públiques unes altres xifres esfereïdores: el 40% de les persones amb discapacitat es troben sense feina, això suposa afegir una penalitat més sobre aquestes persones que ja tenen serioses dificultats per a integrar-se socialment.


La crisi econòmica, l’obsessió per l’austeritat, la destinació prioritària dels ingressos públics a pagar els deutes bancaris porten a la depressió econòmica i a la pèrdua permanent de llocs de feina, però també porten a la retirada d’ajudes socials i de plans d’integració. És evident que necessitam una altra política econòmica, una política que es centri en resoldre els problemes dels ciutadans, que es marqui com objectiu prioritari la generació de llocs de feina, però també necessitam urgentment unes polítiques socials que vagin destinades a la integració dels col·lectius més desafavorits i vulnerables.


No n’hi ha prou en fer gestos de cara a la galeria com el que s’escenificarà avui al Parlament amb la celebració del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. Les persones discapacitades pateixen discriminació els 365 dies de l’any i és necessària una major sensibilitat i implicació permanent de totes les administracions públiques per tal d’eliminar els obstacles que impedeixen la plena integració d’aquestes persones.

Share This