El centres que la imparteixen han anunciat que no atendran més aturats si no cobren els deutes


La incapacita de Govern balear de recaptar ingressos propis i la submissió davant el govern central a l’hora de reclamar un millor finançament, juntament amb la prioritat que es dóna a la reducció del deute bancari provoquen una falta de liquiditat de les arques autonòmiques que fa que el Govern deixi de pagar als proveïdors o als prestataris de serveis. Aquest fet contribueix a agreujar la crisi de les empreses afectades i repercuteix en la destrucció de llocs de feina i en la prestació de serveix.


L’últim cas conegut té una transcendència especial: els centres que imparteixen formació per a persones desocupades han deixat d’atendre nous aturats degut a que els deutes que manté amb ells el Govern balear amenacen la seva viabilitat. Segons les empreses del sector, el deute autonòmic arriba als 13 milions d’euros.


El cessament de l’activitat formativa per a les persones en atur és una molt mal notícia, que afecta seriosament la possibilitat de trobar una feina per a les persones que havien decidit formar-se per a millorar la seva qualificació laboral. En uns moments en els que l’atur està disparat i en el que és generalment acceptat que la manca de formació és una de les xacres del nostre mercat de treball, el cessament de l’activitat formativa per als desocupats és un luxe que no ens podem permetre.


Esquerra Unida exigeix del Govern balear l’adopció de les mesures necessàries per tal d’evitar aquesta situació. Mesures que hauran de passar per l’establiment d’un calendari rigorós i verificable de pagament dels deutes contrets amb els centres de formació.

Share This