Segons les xifres del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, l’atur registrat a les Balears va augmentar en un 10,59% el passat mes de novembre en relació al mes d’octubre. Aquest augment ha estat el major de totes les comunitats autònomes de l’Estat i deixa un total de més de 96.000 persones en situació d’atur i de demanada d’ocupació.

Aquestes xifres no fan més que augmentar el drama social de l’atur i suposen que moltes famílies veuran augmentades les dificultats per a fer front a les necessitats bàsiques. Per altra part, també demostren que l’economia balear és incapaç de generar ocupació ni tant sols en els anys en que la temporada turística ha deixat grans resultats econòmics i que la temporalitat i la precarietat laboral no fan més que créixer.

Ens esperen uns mesos molt difícils en els que a l’augment de l’atur hem d’afegir la no revalorització de les pensions, l’eliminació de la paga extra dels funcionaris i l’augment dels imposts al consum que, en conjunt, dibuixen un panorama de recessió i de grans dificultats econòmiques per a la majoria de la població.

Les dades der l’atur serveixen per a constatar el fracàs de les polítiques del Govern i demostren que no es pot deixar en mans exclusives del sector privat la generació d’activitat econòmica i la generació de llocs de feina. Al mateix temps queda de manifest que la reforma laboral, que ha eliminat molts drets dels treballadors, en compte de servir per a crear nous llocs de treball, s’ha utilitzat per a reduir plantilles amb costos reduïts, sense que hagi produït ni un sol efecte positiu.

Esquerra Unida exigeix del Govern balear que deixi de mirar cap un altre costat mentre es deteriora greument la situació econòmica i social i promogui un pla de xoc contra la crisi negociat amb les organitzacions socials i polítiques. La situació és prou dramàtica per a que no sigui acceptable per més temps la passivitat institucional.

Share This