La paranoia del Ministre Wert per afavorir les corporacions afins: l’església catòlica, el negoci privat de l’ensenyament i els nacionalistes espanyols, el fan recolzar l’assignatura de religió, que no interessava ningú; augmentar els concerts amb els negociants de l’ensenyament, i re-emprendre la guerra contra les llengües vehiculars, especialment el català, guerra que encobreix més finançament encara als centres privats.

Només un dia abans de ser presentat l’esborrany d’una contrareforma feta d’esquena a la comunitat educativa, hem sabut que les Comunitats amb llengua pròpia, o bé hauran de tenir una pla d’estudis íntegrament en castellà, o bé hauran de pagar-ne l’escolarització a escoles privades.


Per a EU, no només es tracta d’un atac a la convivència (i rompre la convivència entre la gent és, probablement, un dels objectius de la dreta) sinó que és un atac a les nostres butxaques, d’on sortiran els doblers per a les escoles d’uns pocs, pagades amb els imposts de tots, cosa que suposarà una destralada més al ja prim pressupost educatiu.


L’anomenat “decret de trilingüisme” ha estat durament criticat per Esquerra Unida: aboca a un inevitable fracàs escolar, crea una fractura social inèdita a les Illes des del 1986, anul·la el decret de mínims sobre l’ús de, al manco, un 50% de matèries en català com a llengua vehicular. La immersió lingüística queda doncs, amb aquesta LOMCE, desterrada del sistema educatiu per a tota corporació privada que vulgui fons públics. Wert paga tribut a l’Opus Dei amb els nostres doblers, que eren i han de ser per sanitat, ensenyament, serveis socials…

Share This