L’Ajuntament de Campos, responsable de la concessió de les llicències il·legals de 68 apartaments a ses Covetes està obligat per resolució del TSJB a la demolició de les construccions il·legals i a la restauració dels terrenys per tal que recuperin l’estat anterior a l’execució de les obres. La  resolució del TSJB posa fi a un llarguíssima  lluita popular i a una batall jurídica que allargada innecessàriament per la gran quantitat de recursos plantejat per l’ajuntament, que va destinar les finances municipals a tractar d’emparar unes obres que mai s’haurien d’haver autoritzat, abans que a atendre les necessitats dels ciutadans del municipi.

Tot i que l’obligació de l’Ajuntament de Campos de procedir a la demolició és claríssima en la resolució del TSJB, encara intenta noves maniobres per tal d’endarrerir i, en últim extrem, evitar la demolició ordenada.


Per a Esquerra Unida aquesta actitud és molt greu, ja que suposa la voluntat clara de negar-se a donar compliment a una resolució judicial, al mateix temps que indica la persistència en la voluntat de permetre la vulneració legal per afavorir interessos privats contraris a la protecció del territori. Aquest fet és encara més rebutjable si tenim en compte la vinculació familiar del batle de Campos amb l’actual propietari dels apartaments. Esperem que l’autoritat judicial no permeti aquesta desobediència municipal, que podria incórrer  en actituds delictives i s’inscriu en les pràctiques de corrupció urbanística que han afectat tant greument la Comunitat.


Al mateix temps que reclamam la demolició de les obres il·legals sense més dilacions, des d’Esquerra Unida volem manifestar que el resultat final de l’operació ha de suposar la recuperació íntegra del litoral i que en cap cas es poden permetre actuacions posteriors que tractin de beneficiar els infractors o promoguin noves actuacions urbanístiques sobre una zona litoral que s’ha de preservar.

EU estarà molt atenta a l’evolució dels esdeveniments i no descarta acudir als tribunals contra els responsables polítics que no acatin les resolucions judicials o que cerquin subterfugis per a seguir urbanitzant.

Share This