L’actitud recentralitzadora de Bauzà impedeix la racionalitat administrativa

salom_i_bauza_des_20124 hores de reunió dels equips de govern al complet del Consell de Mallorca i el Govern balear  no serviren per avançar ni una passa en el camí d’eliminar duplicitats i millorar l’eficiència administrativa. Tot i que els dos equips són del mateix partit, que practiquen polítiques molt agressives d’austeritat, que presumeixen d’eficàcia i d’eliminació de despeses innecessàries, foren completament incapaços d’avançar cap a una racionalitat que en aquests moments, segons reconeixen tots dos, no existeix en l’administració pública balear.

Està molt clar que l’austeritat i les retallades no s’apliquen per igual a totes les administracions. Sens dubte, la posició recentralitzadora de Bauzà, la seva obsessió per a controlar-ho tot, fa que mantengui competències residuals i organitzi activitats o generi despeses en temes que són competència dels consell insulars, als que manté ofegats econòmicament.

Esquerra Unida creu que ja és hora de que es reconegui la competència i la capacitat dels consells per a gestionar les àrees que li són pròpies, que es completi el traspàs de les competències previstes a l’Estatut d’Autonomia i que s’acabi amb la tutela i la intromissió del Govern balear.

No és acceptable que, en una situació de retalls generalitzats, d’eliminació d’empreses i serveis que tenien una funció i que responien a unes necessitats socials, es mantinguin estructures administratives duplicades, ineficients i, moltes vegades, enfrontades. Bauzà ha d’acceptar reduir una mica el seu poder en favor d’una major racionalitat administrativa, que agilitzaria els tràmits, donaria millor servei i seria econòmicament menys onerós.

Share This