DEIM PROU A AQUEST EVIDENT PLA DE DESMANTELLAMENT DEL SISTEMA EDUCATIU PÚBLIC I INCLUSIU, I D’ATAC A LA LLENGUA CATALANA

Davant la recent proposta de text de la Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE), per part del Govern central, consideram que aquesta darrera iniciativa no és més que el darrer esglaó d’un pervers pla en la clara voluntat dels governs espanyol i balear de desmantellar el sistema públic d’ensenyament i de relegar la llengua pròpia d’aquesta terra, la catalana, a un paper testimonial, lluny del que li pertocaria jugar en una societat cohesionada.

El menciona text promulgat pel ministre d’Educació, José Ignacio Wert, és una clara agressió clara al model educatiu vigent a les Illes Balears i a la resta de comunitats autònomes amb llengua pròpia al llarg de les darreres dècades, al mateix temps que vol violar les competències que pertoquen a l’executiu balear.

Denunciam que ens trobam davant una embranzida des de l’Estat i el Govern balear contra la presència del català a les aules, que pretén donar un cop mortal a la llengua catalana, pilar de la cohesió social que el model educatiu vigent ha garantit fins ara, i que ha fet dels centres escolars espais de convivència, de respecte i de trobada de la diversitat.

La recent iniciativa protagonitzada pel ministre Wert  s’afegeix als múltiples atacs del Govern de les Illes Balears als valors que tots defensam. Enguany hem hagut d’assistir a nombroses iniciatives executives i legislatives retrògrades com la reforma de la llei de normalització lingüística, la de l’accés a la funció pública, l’avantprojecte llei de convivència i autoritat del professor, el decret tractament integrat de llengües, la esborrany d’Avantprojecte de Llei sobre l’ús dels símbols institucionals de les Illes Balears i sobre l’ús dels bens immobles o mobles afectes a serveis públics, les retallades en professorat i en programes educatius, etc.

Reclamam que no es trenqui el consens majoritari expressat per la majoria dels agents de la comunitat educativa i de la societat civil en qüestions de l’ensenyament en català, la llengua i cultura pròpies de les Illes Balears, i demanam al Govern de les Illes Balears i als nostres diputats al Congrés que defensin els interessos de les Illes Balears i que no permetin la invasió de competències, tant educatives com lingüístiques, que l’avantprojecte contempla i que menysprea l’Estatut d’Autonomia.

En darrer terme, instam els càrrecs públics i els dirigents del Partit Popular d’Eivissa a forçar els seus companys de files a aturar aquesta actuació i a fer-los tornar a un model  educatiu que garanteixi la competència lingüística i comunicativa de les dues llengües oficials per part del nostre alumnat, que atorgui a la llengua catalana el paper cohesionador que li pertoca en virtut de llengua pròpia, i a que deixin de fer de piròmans en un espai tant sensible com és el de l’ensenyament.

 

Share This