Balears és una de les comunitats que apliquen amb més duresa la normativa

Les Illes Balears és una de les comunitats autònomes que amb més duresa aplica la normativa estatal que nega l’atenció sanitària als immigrants. Mentre altres comunitats han trobat vies legals per a mantenir l’atenció a aquest col·lectiu i altres demostren una major sensibilitat social que permet un tracte més humà, la Conselleria de Salut del Govern balear l’aplica de tal manera que deixa sense cobertura casos d’extrema necessitat i genera innecessaris problemes de salut pública.

L’anterior conseller havia afirmat que cap persona es quedaria sense atenció en els casos més greus. També s’havia compromès a constituir, amb participació del representants del personal sanitari, una comissió per a estudiar els casos més polèmics d’exclusió previstos en el real decret del govern central. Res d’això no està passant: es nega l’atenció a persones amb patologies molt greus i no s’ha constituït la comissió promesa.

Segons denuncia l’organització Metges del Món, persones infectades pel VIH no reben la medicació corresponent i es neguen les proves gratuïtes que podrien detectar nous casos. També denuncien que tenen documentats 100 casos de persones que segons la nova normativa tenen dret a l’assistència sanitària i, no obstant, els és negada, aquestes dades són confirmades per les associacions d’immigrants. A les Illes Balears es vulnera la llei negant l’assistència a malalts que tenen reconegut aquest dret i contradiuen les afirmacions de la ministra que havia assegurat que els malalts oncològics om amb la sida rebrien una atenció normalitzada.

Les restriccions a l’atenció als immigrants no només suposa una greu injustícia cap aquest col·lectiu sinó que, com en el cas de no subministrar medicaments per a prevenir l’extensió de la tuberculosi, poden provocar un greu problema de salut pública. Es dóna el cas paradoxal que es practiquen operacions de trasplantament de ronyó i després es nega la medicació imprescindible per a prevenir el rebuig.

La Conselleria de Salut demostra molta confusió i molt poca sensibilitat social o capacitat organitzativa, la prestació d’atenció sanitària als immigrants depèn més de la bona voluntat del personal sanitari que de les instruccions que s’imparteixen per part de l’Ib-Salut.

Per tot això, Esquerra Unida reclama la immediata constitució de la comissió d’estudi de l’aplicació del real decret, amb la participació activa del representants del sanitaris així com de les associacions que treballen en el món de la immigració. Mentre tant, de manera immediata, exigeix que cap malalt amb patologies greus deixi de rebre l’assistència sanitària i la medicació que necessiti.

Share This