palau-consell-mallorcaLa reunió secreta descoberta per Diario de Mallorca celebrada el passat estiu entre el Govern i el Consell de Mallorca és un fet molt greu. Tot i que des d’ambdues parts es nega, la documentació presentada per aquest diari és concloent. El fet de que encara es vulgui negar demostra que els temes que es varen tractar no responen a un interès general sinó que, necessàriament, han de respondre a la defensa d’interessos particulars inconfessables.

Pel que s’ha pogut saber, el Govern va pressionar el Consell de Mallorca per tal de que aquest modificàs el Pla Territorial en un sentit encara més permissiu que el document aprovat pel PP i UM. En conjunt, les exigències del Govern anaven en el sentit d’augmentar encara més la densitat edificatòria a Mallorca tant pel que fa al sòl urbà com, molt especialment, al sòl rústic. En aquest sentit, la proposta del Govern era la de permetre la construcció de dos habitatges en les parcel·les de sòl rústic, en contra del que preveu la Llei de Sòl Rústic que té un consens ample en el sentit de vincular tota la parcel·la a un sol habitatge.

Les pressions del Govern també anaven en el sentit d’eliminar qualsevol obstacle a la construcció del polèmic parc temàtic de Terra Santa. En aquest sentit, es demanava la modificació del PTM per tal d’afavorir la seva implantació. Al mateix temps, es reclamava una normativa que permetés continuar la urbanització de la zona emblemàtica des Guix, al municipi d’Escorca, tot i que es troba immersa en un procés judicial.

La legalització de les indústries il·legals en sòl rústic i l’autorització de noves activitats de les mateixes característiques, impròpies d’aquesta classe de sòl, eren també reclamades per part del Govern. Tot això molt en línia amb la política de permissivitat total que propugna i que s’ha vist reflectit amb les modificacions legislatives ja aprovades.

Esquerra Unida considera del tot inacceptable aquest tipus de reunions pels següents motius:

·        Les reunions entre òrgans de govern de diverses administracions no poden ser mai secretes, s’ha d’informar d’elles a l’opinió pública i ha d’estar encaminades a resoldre problemes de caràcter general, en cap cas es pot permetre que es facin per a gestionar interessos privats.

·        Les modificacions que es puguin fer de la política territorial han d’estar encaminades a una major protecció territorial, amb debat públic i cercant el màxim consens.

·        El Govern ha d’entendre que els consells insulars també són òrgans autonòmics, que tenen les seves competències i que no han d’estar subordinats al Govern, que ha de renunciar a les pressions, a la recuperació de competències transferides o a la seva asfixia econòmica.

Per Tota això, Esquerra Unida exigeix que el Govern expliqui en seu parlamentària el contingut i objectius de la reunió secreta amb el Consell de Mallorca. Al mateix temps, emplaça al Govern a respectar escrupolosament l’autonomia dels consells insulars.

Share This