Esquerra Unida dóna el seu suport a les concentracions convocades per part dels sindicats de l’ensenyament i diverses associacions culturals i de docents en defensa de la llengua catalana, que tendran lloc avui a les 19 hores a Mallorca i Eivissa i a les 19,30 a Menorca i crida a la participació ciutadana en aquests actes reivindicatius.

L’ensenyament públic està patint un atacs sense precedent per part de les administracions del PP tant del govern central com del autonòmic. Les retallades, l’acomiadament de professorat, l’augment d’alumnes per aula, són un conjunt de mesures destinades a degradar l’ensenyament públic i a afavorir els centres privats.

Al mateix temps que es desenvolupa l’ofensiva contra l’educació pública s’ha posat en marxa una gran ofensiva en contra de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, amb diverses iniciatives que tracten d’arraconar-la imposant un sistema estatalista uniforme que afavoreixi la llengua castellana i l’”espanyolització” de l’alumnat. Al mateix temps es crea una normativa repressiva que tracta d’evitar les protestes davant aquest atacs.

En defensa d’una escola pública laica i de qualitat, arrelada a la nostra realitat social, contra les imposicions dictatorials, en defensa de la llibertat d’expressió dels docents i els alumnes , contra la uniformitat d’un sistema educatiu reaccionari que nega la diferència, pel manteniment del català com a llengua vehicular i d’integració de l’ensenyament a Balears, els docents, els estudiants, els pares i mares i el conjunt de la ciutadania hem de fer sentir la nostra veu en aquests actes de protesta i reivindicació.

mani_19d_2012

Share This