Balears és una de les Comunitats Autònomes que més vulneren el dret a la salut

350-immigrants-centre-salutLa resolució del Tribunal Constitucional en el conflicte entre el govern basc i el govern central ho deixa ben clar: el dret a la salut és abans que les consideracions econòmiques i, per altra part, l’administració no ha demostrat que amb la mesura discriminatòria es produeixi una reducció real de la despesa.

El Tribunal Constitucional constata, com ja s’havia dit reiteradament des de tots els sectors professionals, que la manca d’assistència sanitària ordinària portaria a col·lapsar encara més les urgències, ja que és l’única via que queda als immigrant per a obtenir assistència mèdica. També constata que la maca d’atenció als pacients amb malalties contagioses podria provocar un problema generalitzat de salut pública.

Com ja hem dit reiteradament des d’Esquerra Unida, la negativa a l’atenció sanitària als immigrants, no és una decisió de caràcter sanitari ni tant sol econòmic, sinó una mesura racista que tracta de desviar l’atenció sobre les retallades culpant als immigrants dels mals de la sanitat pública.

Està demostrat que les immigrants, al contrari del que se’ns vol fer creure, fan un ús menor del servei públic de salut del que fan els nacionals. També està demostrat que la immensa majoria dels immigrants que han quedat en una situació administrativa irregular són treballadors que ha perdut el seu lloc de feina, com li ha passat a molts altres treballadors. Pel que fa a la reiterada afirmació de que els immigrants no tributen al nostre país, s’ha de dir que ells, com la resta de ciutadans, paguen els imposts indirectes que és la font principal de finançament del sistema nacional de salut.

Per tant, no hi ha cap raó, jurídica, econòmica o de salut pública que avali la discriminació inhumana que es fa cap aquest col·lectiu, tot això queda recollit en la resolució del Tribunal Constitucional. No obstant, l’actual conseller de salut del Govern balear, que no fou nomenat pels seus mèrits professionals sinó per la seva docilitat per aplicar les retallades que propugna el president, amb la seva falta de sensibilitat que el caracteritza, seguirà aplicant la normativa estatal a pesar de que, com s’ha vist ara, no es pot imposar sobre les Comunitats Autònomes que vulguin donar una assistència sanitària generalitzada.

El conseller vol mantenir les Balears entre les comunitats que tracten amb major duresa les persones necessitades d’atenció sanitària si, segons el seu criteri, estan en situació “il·legal”. També continua sense convocar la comissió que havia anunciat el seu antecessor que havia d’estudiar l’aplicació de la normativa estatal.

Esquerra Unida exigeix que el Govern balear apliqui de manera immediata els criteris del Tribunal Constitucional i retorni l’atenció sanitària a totes les persones immigrades, encara que no gaudeixin d’una situació administrativa regularitzada. Si el conseller Sansaloni no és capaç d’implementar l’assistència sanitària generalitzada, hauria de presentar la seva dimissió, altres conseller més preparats que ell, ja l’ha presentaren.

Share This