Segons Oceana les partides destinades al Parc Nacional es destinen a altres qüestions

cabrera_parc_natural_des_2012Oceana ha denunciat el desviament sistemàtic de fons destinats a la conservació del Parc Nacional de Cabrera. Segons afirmen, els fons surten cada any de Madrid, però no arriben al Parc.

Al mateix temps, el Govern Balear al·lega que no disposa de fons i ha reduït dràsticament els programes de gestió i d’investigació així com la vigilància, al temps que augmenta el furtivisme i es deterioren els ecosistemes marins.

Del conseller Company ja coneixíem que el que li interessa del Parc Natural és la seva utilització privada amb jornades lúdiques de gastronomia i submarinisme. Ara també veiem que es capaç de desviar els fons que li envia el govern central per a destinar-los a altres coses no especificades.

Davant d’aquest fets, EU reclama que el  conseller Company doni explicacions clares i concretes sobre els fets denunciats per Oceana. Si no és capaç de fer-ho i no pot justificar el desviament de fons, no li quedaria altre alternativa política que la de presentar la dimissió. Per altra part, presentarem, mitjançant el grup Parlamentari d’Izquierda Plural, una pregunta al ministre de medi ambient per tal de que expliqui com s’inverteixen els recursos que envia el ministeri per al funcionament del Parc Natural i que, presumptament, es destinen per part del Govern a altres qüestions.

Share This