A partir d’ara s’haurà de pagar per tràmits que l’Administració feia gratuïtament

llibre_familiaA l’augment de les taxes judicials que ha provocat que molts de ciutadans hagin de renunciar a presentar reclamacions i que ha establert, segons denuncien totes les organitzacions vinculades a la Justícia, un sistema judicial només per a rics, s’haurà d’afegir pròximament les taxes del Registre Civil que serà privatitzat, una vegada que s’aprovi la llei, i deixat en mans dels registradors de la propietat.

Així, tot u  seguit de tràmits que els ciutadans es veuen obligats a realitzar davant l’administració, deixaran de ser gratuïts i s’hauran de pagar taxes d’entre 10 i 40 euros. Aquestes taxes afectaran a documents com defuncions, fe de vida, matrimonis, nacionalitat etc.

Amb aquestes taxes, el govern del PP consuma un nou atac a les economies modestes i el desmantellament d’un altre servei públic. No n’ha tengut prou amb les taxes judicials, amb la pujada de l’electricitat, el transport etc., que s’ha produït a primer d’any, amb l’augment de l’IRPF i de l’IVA de l’any passat que, juntament amb la reducció del sou dels funcionaris i dels treballadors de l’empresa privada, ha suposat una pèrdua molt important de capacitat adquisitiva de la població i encara vol agreujar la situació amb les noves taxes.

A les Illes Balears tenim, a més, el dubtós honor de ser la primera Comunitat que va establir una taxa per a obtenir la targeta sanitària, una autèntica estafa que es feia per a introduir una nova targeta que no s’ha arribat a implantar. Prompte també tendrem que pagar, com a la resta de comunitats, per el transport sanitari no urgent i per a les pròtesis. En conjunt un atac a servis públics essencials com són la justícia i la sanitat, i a les economies més modestes.

Per altra part, la privatització del Registre Civil només suposarà una reducció mínima del pressupost de justícia que no justifica aquesta mesura. El que si passarà, molt provablement, és l’acomiadament dels treballadors que actualment presten aquest servei.

Dóna la impressió que Mariano Rajoy vol afavorir un sector del que forma part (ell és registrador de la propietat) que ha vist reduït els seus ingressos amb l’esclat de la bombolla financera. No és d’estranyar: les mesures de Rajoy sempre tenen beneficiaris privats i un perjudici generalitzat.

Share This