L’afilició a la Seguretat Social es redueix en 88.367 en relació a novembre

 

 

inss_2013Les xifres de l’atur del mes de desembre indiquen que al conjunt de l’Estat s’ha reduït el nombre d’aturats inscrits en 59.094 persones. Aquesta dada positiva no ens ha de fer oblidar que al llarg del conjunt de 2012, un any realment nefast per a l’ocupació laboral, el nombre de persones inscrites a augmentat en 426.364 persones més desocupades.


Segons la informació subministrada per part del govern, les contractacions temporals vinculades al sector serveis i a l’activitat de les festes de Nadal han estat decisives per aquest canvi de tendència. No obstant, ens trobam davant una informació enganyosa, ja que l’afiliació a la Seguretat Social s’ha reduït en 88.367 persones en relació al mes de novembre. Fins i tot si eliminam el nombre de cuidadors (63.440) que, en virtut de la llei de dependència es trobaven inscrits a la Seguretat Social i ara s’han eliminat, ens trobam que hi ha hagut una pèrdua neta de llocs de feina.


La desesperació de les persones sense feina, molt especialment els joves i els aturats de llarga duració, que veuen que no hi ha cap avantatge en la inscripció en les llistes de l’atur, o els immigrants que retornen al seu país, juntament als nacionals que proven fortuna en l’emigració, fan que la reducció de la xifra d’inscrits ja no sigui una dada significativa i que es pugui donar la sensació de creació de llocs de feina quan, en realitat, el que s’ha produït és una reducció. En aquest sentit, és molt més fiable com indicador de la realitat de l’ocupació laboral l’Enquesta de Població Activa (EPA) que dóna uns resultats encara més preocupants de la situació del mercat de treball.

Per a EU, la reducció permanent del nombre d’afiliats a la Seguretat Social indica a les clares que ni la reforma laboral ni les mesures d’austeritat serveixen per a crear llocs de feina, que és imprescindible una nova política que generi activitat econòmica i llosc de treball, a l’hora que garanteixi la sostenibilitat de les prestacions socials.

Pel que fa a les Illes Balears, s’ha produït una reducció de les persones inscrites de 542 i una reducció interanual de 2.252, deixant la xifra d’aturats inscrits en 95.835, una xifra realment preocupant tot i el petit descens de l’atur registrat. També en el nostre cas es produeix la contradicció entre l’atur registrat, que té una petita reducció, i les dades de l’afiliació a la Seguretat Social: la pèrdua de 8.884 afiliacions demostra que també a les Illes Balears es continua amb la destrucció d’ocupació.

Share This