La Delegació del Govern a Balears ha sancionat  la presidenta del comité d’empresa d’IB3 amb 301 euros, pel “delicte” de manifestar-se davant el Consolat de Mar en protesta per l’expedient de regulació d’ocupació de la radiotelevisió autonòmica.   La concentració dels treballadors d’IB3 va ser completament pacífica, ordenada i no va causar cap alteració d’ordre públic.

No obstant, l’autoritària i neofranquista Delegació del Govern, ha decidit que l’exercici d’un dret democràtic per part dels treballador, sobretot si són representants sindicals, mereix el càstig d’una sanció econòmica per tal d’evitar que en el futur tornin a manifestar-se, a lluitar pels seus drets o a protestar per decisions injustes.

El PP no en té prou amb empitjorar les condicions de vida de tots els treballadors, en retallar-los drets i en acomiadar-los de la seva feina, sinó que volen que, a més, acceptin aquesta situació d’una manera resignada. Si no és així, utilitzen tota la maquinària repressiva de l’Estat per  impedir-ho: si no és amb l’actuació abusiva dels cossos policials, serà amb les sancions econòmiques, tot els val per silenciar les protestes. No ho aconseguiran, les protestes dels treballadors i les capes populars seran cada dia més fortes fins aconseguir un canvi de política.  

La protesta que ha motivat aquesta  penalització arbitrària es produí en el context d’una lluita que tractava d’evitar acomiadaments massius en una radiotelevisió que, tot i haver superat en un 50% el pressupost, manté els incapaços gestors polítics i tots els càrrecs directius i “enxufats” però elimina els llocs de feina dels treballadors.  

Esquerra Unida exigeix la retirada immediata de la sanció de la presidenta del comitè d’empresa d’IB3, a la vegada que reclama de la Delegació del Govern que garanteixi l’exercici dels drets constitucionals, la qual cos és la seva funció, i deixi de perseguir les persones que legítimament protesten contra decisions lesives pels seus interessos. Si no és capç de fer això, la Delegada del Govern hauria de presentar la seva dimissió.

Share This