No ha arribat puntual ni un sol dia

tren_inca_palma_2013El tren “express” o tren ràpid entre Inca i Palma, celebrat com una gran millora per part del Govern, ha esdevingut una autèntica presa de pèl a la ciutadania, ja que ni un sol dia ha arribat puntual a la seva destinació el tren que surt a primera hora del matí. Així, ens trobam amb retards que van des dels 6 als 13 minuts (més d’un 50% per sobre els 22 minuts que teòricament hauria de durar el trajecte!).

L’explicació d’aquest fet sembla molt senzilla i resulta sorprenent que no s’hagués tengut en compte per part dels responsables de SFM. El primer tren “tradicional” surt d’Inca a les 6:34 mentre que el “ràpid” ho fa a les 6:50. Com és impossible que el primer tren, donada la seva velocitat, arribi abans de les 7:12, que és l’hora prevista d’arribada a Palma del “ràpid”, aquest es veu obligat a returar la marxa, ja que circulen per la mateixa via.

En conjunt, aquesta situació demostra una irresponsabilitat absoluta dels gestors del ferrocarril i una autèntica presa de pèl als ciutadans. Es ben coneguda la preferència del PP pel vehicle privat i el menyspreu al transport públic, especialment al ferroviari, però en aquest cas van una mica massa lluny, no es pot fer publicitat d’un tren que arribarà a la seva destinació a les 7:12 i que acaba arribant a les 7:25. En tot cas, l'”express”, no té altre opció que la d’arribar sempre després del tren convencional.

Esquerra Unida exigeix una rectificació als SFM i al Conseller Company que eviti aquesta greu impuntualitat. Una rectificació que necessàriament haurà de passar per la modificació d’horaris ja que és materialment impossible complir l’horari previst mantenint els horaris actuals.

S’adjunten fotografies que demostren els retards denunciats produïts els dies consecutius a la posada en marxa del servei “express”.

Share This