El Consell d’Alcaldes d’Eivissa reunit amb el Consell Insular a deixat per una nova reunió la regulació dels Beach Clubs. Aquest tipus d’establiments, que estan proliferant, creen molèsties molt importants als veïns de les zones més pròximes i de vegades a altres que estan ben allunyades. Davant aquest establiments i d’altres que també provoquen molèsties, hi ha hagut una gran permissivitat municipal que ha permès el seu funcionament sense cap entrebanc a pesar de provocar renou molt per damunt del que està permès, de la manca de llicències (en molts casos) que autoritzin l’activitat que desenvolupen i a pesar d’excedir-se sistemàticament del aforament permès.

Els ajuntaments més afectats (Sant Josep i Sant Antoni, principalment) s’han limitat a mirar cap una altra banda i no han impedit cap de les activitats il·legals. En molts cassos ni tant sol s’han fet sonometries. Quan s’han obert expedients s’han deixat morir sense que s’adoptassin sancions exemplars, cosa que ha permès seguir les activitats sense problemes.

És ben coneguda la vinculació d’algun dels negocis més molestos amb dirigents històrics de PP o amb alguna alcaldessa de l’illa, cosa que fa sospitar greument d’un tracte de favor per part de les administracions del PP.
El fet que el Consell d’Alcaldes ajorni tractar aquesta problemàtica ens fa pensar que no hi ha voluntat política de resoldre el tema. Si en algun moment decideixen que s’han de modificar les ordenances municipals o se n’han de fer de noves, es molt poc provable que arribin a temps de ser aplicades la propera temporada, amb la qual cosa la situació serà tant insuportable com la d’enguany.
El president del Consell ha tengut el cinisme de valorar l’eliminació dels afterhours, oblidant que això es va produir la passada legislatura i que han estat les administracions del PP les que han permès tornar al descontrol anterior.

Beach Clubs
Otros de los temas tratados en el Consell de alcaldes ha sido la unificación del sistema de GPS de los servicios de taxi o la homogeneización de los horarios de beach clubs y discotecas para no echar por tierra “el hito que supuso la eliminación de los afterhours“, ha avanzado Serra. A pesar de la unanimidad en este punto, el tema se ha dejado sobre la mesa de cara al próximo Consell d’Alcaldes, previsto antes de Semana Santa, y en el que cada Ayuntamiento deberá presentar sus propuestas.

Share This