El PP planteja destinar els recursos obtinguts per les “regularització” a millorar les zones hoteleres

hotels 15-01-13La portaveu parlamentària del PP ha presentat una proposta del seu partit consistent en que els recursos obtinguts en la regularització de places hoteleres es destini a inversions per a millorar les zones on s’ubiquen aquest hotels. Per a EU aquest tracte de favor las hotelers no està justificada de cap de les maneres, ja que precisament és el sector hoteler el que millor resisteix la crisi, amb augments de pernoctacions que, no obstant, no generen nous llocs de treball, donat el sistemàtic recurs d’ampliar jornades dels treballadors o de contractar empleats en situacions irregulars. Ni tant sols les facilitats donades als hotelers per a la millora o ampliació de les seves instal·lacions han servit per a generar augment de l’activitat constructora legal, tal com denunciava fa uns dies la patronal del sector.

Segons Cabrer, el procés “regularitzador” a generat 9,6 milions d’euros, tot i que el Govern no n’ha ingressat més que 2 milions. Aquest procés, en realitat consisteix en que pagant una suma no molt important els hotelers passen a tenir en condicions legals i beneïdes pel Govern aquelles construccions, ampliacions o reformes que els hotels han fet al marge de la legalitat. El tracte de favor és evident, a qualsevol ciutadà que se li descobreix una obra il·legal se li imposa una multa molt considerable. A més, si es tracte d’obres fetes en contra de la normativa municipal, se l’obliga a la demolició de les obres fetes. Res d’això passa amb els hotelers.

El govern Bauzà ja va fer una llei general turística a mida de les grans empreses hoteleres, donant-los tot tipus d’avantatges a la vegada que perjudicaven l’oferta complementària i suposaven el perill d’una nova onada de construccions en sòl rústic, fos quina fos la seva qualificació. Amb la proposta anunciada per Mabel Cabrer es segueix beneficiant el sector hoteler mentre que s’ataca amb imposts sense justificació, altres sectors com són els comerços o els ret a car.

Esquerra Unida reclama que els ingressos produïts per la generosa “regularització” de places turístiques no vagin a beneficiar un sector que no ho necessita i es destinin a atendre necessitats socials, que han augmentat extraordinàriament per les polítiques de retallades practicades pels governs del PP.

Share This