Els membres de Govern seguiran cobrant per assistir als plens i no s’exigeix dedicació exclusiva per cobrar el salari de diputat

 

350-duran16La presidenta de Parlament, Margalida Durán ha anunciat com una mesura d’austeritat la retallada d’un 11% de les assignacions dels grups parlamentaris. Aquesta retallada, que suposa molt poc en el conjunt del pressupost de Parlament, es fa -a criteri d’EU- de manera equivocada. Consideram que és més important ajustar els salaris i les dietes i evitar que es puguin tenir retribucions provinent de llocs diferents que actuar sobre els grups parlamentaris.

 

A més, aquesta reducció coincideix amb l’augment del sou dels parlamentaris i dels diversos tipus de dietes, cos que és difícil d’explicar a una ciutadania que perd poder adquisitiu de manera continuada. Des d’EU creiem que és incomprensible que el membres del Govern cobrin dietes per assistir als Plens del Parlament, que és una de les funcions pròpies de càrrec que ja està retribuït. Així mateix, el sistema d’incompatibilitats només impedeix cobrar sous de dues administracions públiques, però no impedeix que diputats amb salari complet puguin tenir retribucions d’activitats privades. Tampoc impedeix que diputats amb salaris públics d’altres institucions puguin cobrar dietes.

 

EU considera que s’hauria d’exigir la dedicació EXCLUSIVA als diputats que cobrin un salari del Parlament, evitant la possibilitat d’altres activitats privades amb ingressos. Els que vulguin compaginar activitats privades amb la tasca parlamentària, només haurien de tenir dret a cobrar dietes.

 

EU creu que és aberrant que els membres del Consell de Govern cobrin per assistir al Parlament, les seves dietes s’haurien d’eliminar immediatament.

 

EU creu que no és acceptable que els diputats que tenen un salari d’altres institucions (consells o ajuntament) per dedicació plena o exclusiva, puguin cobrar dietes per assistir al Parlament. Aquestes dietes també s’haurien d’eliminar.

 

Adoptant aquest criteris, que consideram d’absoluta justícia, l’estalvi seria molt més important que amb la hipotètica reducció del nombre de diputats, que el que vol és reduir la representativitat i afavorir els partits majoritaris, encara que ho vesteix amb criteris d’austeritat que no practiquen.

Share This