La manca d’un finançament adequat i la poca sensibilitat del Govern, causants d’aquesta situació

Sansaloni13La Federació d’Associacions per a la Defensa de la Sanitat Pública informa que el pressupost per càpita de la sanitat balear és el tercer per la coa de totes les comunitats autònomes de l’Estat i que es redueix encara un3,7% aquest any. Els pressuposts públics han de fer front, a més de tota la població resident, a un gran nombre de visitants la qual cosa fa suposar que, en realitat, l’assignació pressupostària per usuari total estigui situada encara més avall.

En qualsevol cas, és evident que les retallades han deixat en molt mal estat la sanitat pública, com ho demostra, entre d’altres indicadors, l’augment vertiginós de les llistes d’espera. Les Illes Balears es mereixen uns millors gestors i un millor pressupost per a la sanitat pública.

Entre les causes de la mala dotació pressupostària si troba, sens dubte, el mal finançament de la Comunitat Autònoma i la incapacitat del govern Bauzà de reclamar davant el govern central aquelles partides que ens pertoquen. Però també si troba la poca sensibilitat i la mala gestió del Govern, que no té un projecte de salut pública, que ha comptat amb tres consellers diferents en un any i que ha anat improvisant mesures amb l’únic objectiu de reduir

Share This