gaspar-gener-2013

Davant les sorprenents afirmacions del president del Govern, José Ramón Bauzà, arrel d’una reunió amb l’Instituto para el Desarrollo e Integración, en el sentit de que a llarg termini s’haurien d’integrar els historials clínics de la sanitat pública i la privada, “per tal d’evitar duplicitats i eliminar deficiències”. Atès que una decisió d’aquestes característiques, a més de ser una nova mesura per afavorir la medicina privada, podria xocar contra el dret de confidencialitat dels pacients i podria vulnerar la llei de protecció de dades, el diputat d’Izquierda Plural, Gaspar Llamazares, a petició d’EU de les Illes Balears, ha presentat diverses preguntes en el registre del Congrés dels Diputats, sol·licitant resposta escrita per part del govern en relació

En concret, Llamazares pregunta quina és la posició del govern central en relació a aquesta iniciativa, sobre el respecte a l’autonomia del pacient i sobre el respecte a la protecció de dades.

S’adjunta còpia de les preguntes

Share This