Faran alguna cosa Fajarnés i Sala o seguiran fent la paparra per Madrid? 

L’anunci de que el Ministerio de Fomento està estudiant l’aplicació de la disposició addicional de la llei de PGE, votada favorablement pel diputat Fajarnés i el senador Sala, que li permet establir un preu màxim a partir del qual es deixaria d’aplicar el descompte de resident, és una amenaça molt greu per a tots els ciutadans de les Pitiüses que es vegin obligats va desplaçar-se per via aèria. Per si no n’hi havia prou amb la reducció de vols i amb l’augment de les tarifes, ara ens trobam amb la situació de veure com el ministeri ens vol deixar sense subvenció de residents, especialment per aquells viatges que s’han de fer imprescindiblement i no es poden ajornar, uns viatges per als quals les companyies aèries tenen establertes tarifes completament abusives, sense que des del Consell, Govern balear o des del central s’hagi fet absolutament res per a solucionar-ho. Al contrari, l’augment de les taxes aeroportuàries en uns aeroports que són absolutament rendibles per a l’Estat, ha agreujat encara més el problema.

Des del ministeri, argumentant un suposat frau que mai s’ha demostrat, ja se’ns havia obligat a treure certificats de resident davant els ajuntaments, incomplint totes les promeses d’un sistema informatitzats que estalviàs aquest tràmit. Ara s’inventa una nova acusació contra els ciutadans de les Illes, un suposat abús a l’hora de comprar els bitllets més cars. Ens prenen per imbècils. Com si ens agradàs pagar les quantitats inevitables que ens exigeixen les companyies aèries sempre que ens veiem comprar el bitllet a última hora.

I mentre tot això passa, el Goven balear està desaparegut, intentant amagar el fet  i negant l’evidència. Quan ja no tenen més remei que donar la cara, afirmen que “lluitaran” per defensar els drets dels ciutadans, que no han acceptat la proposta del ministeri, que quasi no afectarà etc. També ens prenen per imbècils! Lamentablement, aquesta situació ens recorda el patètic viatge a Madrid del president Bauzà, en el que afirmava haver aconseguit que no s’augmentàs l’IVA turístic. La realitat ens va demostrar el contrari ben aviat.

Pitjor és encara l’actitud de les dos “paparres”, segons definició pròpia, que tenim per Madrid i que es neguen a contestar les cridades de la premsa. Ells votaré afirmativament els PGE, ells mentiren a la ciutadania quan deien que el descompte del 50% estava garantit, el diputat Fajarnés i el senador Sala han demostrat sobradament la seva docilitat davant el govern central (no fos que no els permetessin repetir!) no podem esperar res d’ells.

El Govern balear no té el més mínim pes a Madrid, els parlamentaris del PP son “la voz de su amo” i diuen si senyor a qualsevol proposta de govern Rajoy, encara que suposin injustícies flagrants o atacs molt greus als seus representats.

Si el Govern balear i els diputats i senadors del PP no són capaços d’aturar aquesta nova agressió, no els quedaria altra alternativa ètica que presentar la seva dimissió, per incompetència manifesta. Clar que la dimissió només se la plantegen els responsables polítics amb dignitat, ells ja ens han demostrat que no en tenen.

Share This