El PP ha retallat 5.212.000 euros en Educació en any i mig.

aula i alumnesEn un nou intent de pervertir la realitat, el Ministeri d’Educació de Wert torna a fer un exercici de ridícula manipulació, anunciant que invertirà poc més de 100 milions d’euros per any per implantar la futura Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa ( LOMCE), després d’haver retallat més de 5.000 milions d’euros en només any i mig.

Els informes internacionals, com el recent de la UNESCO, i els propis objectius d’Europa 2020 incideixen en una prioritat bàsica per millorar l’educació i aconseguir l’èxit escolar de tot l’alumnat: invertir en educació. Però les mesures que el PP està duent a terme, centrades exclusivament en la reducció del dèficit, estan determinant unes polítiques caracteritzades pura i simplement per les retallades en el servei públic educatiu. La disminució de les plantilles dels centres públics i dels serveis educatius complementaris, l’augment de les hores lectives del professorat, l’increment de l’alumnat per classe, la desaparició de programes de suport i reforç, de plans de convivència, la pujada de l’IVA al material escolar, la dràstica disminució de les beques de menjador …, són retallades que afecten directament a la qualitat i a l’equitat del sistema, al minvar la capacitat dels centres per atendre la diversitat del seu alumnat i en restringir les possibilitats reals per articular plans i mesures eficaces.

La memòria econòmica de la LOMCE és encara més indignant i sagnant, en presentar com una inversió en educació, quan la seva memòria econòmica real és de -5.212.000, que són les retallades que el PP ha fet en educació des de la seva arribada, i una altra memòria compromesa a retallar 15.000 milions fins al 2015. De tal manera que els compromisos del Govern d’Espanya amb Brussel·les retallaran fins al 3,9% del PIB la despesa pública educativa, remuntant a xifres superades fa 25 anys i situant-nos a la cua de l’OCDE i la UE. Tot això està aprofundint en la política de deteriorament de l’educació pública, tant en el desenvolupament dels ensenyament  com en les polítiques de personal (minva retributiva, precarització de condicions laborals del professorat i brutal reducció de plantilles, etc.).

A més es converteix en encara més ofensiva aquesta ridícula assignació, que inicialment es preveia que seria fins i tot un terç menys, i que s’ha vist incrementada fins als 408 milions d’euros al llarg de tres anys, quan s’explica que aquesta assignació estarà dedicada a la segregació en els itineraris a quart d’ESO en aquelles comunitats amb un alt índex d’escoles rurals, a la segregació en l’itinerar-fems de la nova FP bàsica i a pagar les revàlides amb agents externs als centres educatius.

Esquerra Unida denuncia que aquesta reforma serveix de màscara per justificar les retallades i el desmantellament de l’educació pública, aprofundint en una reforma profundament antipedagògica, mercantilista, regressiva, classista, excloent, segregadora i al marge de la comunitat educativa, una autèntica contrareforma que atempta contra el dret a una educació de qualitat en condicions d’igualtat i suposa una tornada al sistema d’ensenyament franquista. Des d’EU ens preguntem: com es pot anunciar que la LOMCE i la memòria econòmica que s’anuncia per desenvolupar-la millorarà la qualitat educativa i combatrà el fracàs escolar, mentre es redueix dràsticament la inversió i s’ataca als docents? Potser la pregunta correcta seria: El que se cerca no serà precisament això: degradar l’Educació pública i promoure el negoci educatiu dels concerts, com s’està fent en sanitat i en tots els serveis públics?

Share This