CaridadCaritat García, portaveu d’IU a la Comissió d’Educació, adverteix sobre la base del contingut avançat de la Memòria Econòmica de la LOMCE que “resulta que la reforma que el ministre presenta com la panacea per a l’educació no compta ara amb diners per a la seva aplicació i, quan els tengui, serà a costa de ‘baixes en altres programes’, és a dir, a costa de ficar la tisora ​​en altres partides per agreujar les retallades “

La diputada d’Esquerra Unida i portaveu a la Comissió d’Educació i Esport, Caritat García Álvarez, ha registrat avui la petició de compareixença del ministre del ram, José Ignacio Wert, perquè doni explicacions a la Cambra sobre la possible falta de diners per finançar la seva reforma educativa. García Álvarez considera necessari que Wert “aclareixi si  retardarà la posada en marxa del seu ‘projecte estrella’ al curs 2015-2016, un any més del previst, el que xoca amb les presses que s’està donant en la seva tramitació. Això es produeix mentre el ministre no té en compte ni les opinions dels professionals reconeguts del sector, ni de les associacions de pares i mares, ni de les formacions polítiques “.

La parlamentària d’IU per Madrid pren aquesta iniciativa després de conèixer algunes dades recollides en la memòria econòmica que acompanya la Llei Orgànica per a la millora de la qualitat educativa (LOMCE), on s’assenyala textualment que “la implantació de la reforma garanteix el respecte del programa de consolidació fiscal del Govern d’Espanya per als exercicis 2013-2014, l’inici de la incidència sobre els pressupostos del Ministeri d’Educació no es produirà fins a l’exercici 2016 “.

Aquesta Memòria indica, a més, que “el finançament d’aquestes despeses està supeditada a les disponibilitats pressupostàries que el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques autoritzi i seran compensades, si s’escau, amb baixes en altres programes del departament”.

Caritat García destaca que “aquests jocs malabars i aquestes trampes al solitari a les que el ministre d’Educació ens té acostumats cada vegada passen menys desapercebuts pels diferents responsables del sector i per la ciutadania en general, fins al punt que justifiquen els sondejos que col·loquen Wert entre els ministres de Rajoy pitjor valorats”.

Share This