mujer 0Diversos col·lectius feministes llancen una recollida de signatures urgent contra la supressió de les polítiques municipals d’igualtat. “Una altra de les perles – assenyalen des de l’Àrea Federal de la Dona d’IU-que conté l’Avantprojecte de modificació de la Llei de Bases de Règim Local”..

El Consell de Ministres tenia previst ahir aprovar l’Avantprojecte de modificació de la Llei de Bases de Règim Local. Davant aquesta possibilitat, diversos col·lectius feministes han llançat una recollida de signatures urgent contra la supressió de les polítiques municipals d’igualtat.

Des d’Esquerra Unida donam suport a aquesta iniciativa, ja que suposa una incidència negativa en la igualtat d’homes i dones perquè suprimeix l’article 28, gràcies al qual molts ajuntaments han desenvolupat les polítiques d’igualtat.

A més, des d’EU s’afirma que aquesta reforma contravé la Carta Europea per a la igualtat de dones i homes en la vida local, que promou les polítiques municipals d’igualtat, dificulta el compliment de la Llei integral contra la violència de gènere del 2004 i atempta contra la democràcia paritària, ja que les regidories constitueixen l’àmbit més extens de participació política de les dones.

Recollir el màxim nombre de signatures possible, com explica Charo Luque, coordinadora de l’Àrea, ” és només el punt de partida, ja que ens queda molt camí per recórrer en la defensa de les polítiques d’igualtat davant les retallades”.

En els fulls de signatures, es demana la rectificació de l’Avantprojecte de reforma, que suposa una “incidència negativa” en la igualtat d’homes i dones perquè suprimeix l’article 28 de l’esmentada Llei, sota el qual la majoria dels ajuntaments ha desenvolupat polítiques de promoció de la igualtat. Així mateix, s’assenyala que en l’Avantprojecte es limita als ajuntaments de més de 20.000 habitants la possibilitat d’exercir “per delegació de la Comunitat Autònoma” la promoció de la igualtat de la dona, “la qual cosa suposa una discriminació de les dones del medi rural, una reducció dels esforços igualitaris i un allunyament de les decisions polítiques respecte a la ciutadania “.

Aquest tema, doncs, afectaria a moltíssims municipis illencs, per la qual cosa des d’EU ens oposam amb contundència a la modificació de les bases de règim local que pretén fer el Govern i rebutjam la creuada contra la igualtat que s’està fent tant des del Govern Central com des de l’Autonòmic de José Ramón Bauzá.

Per a més informació i fulls de signatures, clicar aquí.

Share This