Son reusEsquerra Unida, mitjançant l’eurodiputat Willy Meyer, ha preguntat, amb sol·licitud de resposta escrita, a la Comissió Europea sobre la importació massiva de residus per a ser incinerats a la planta de Son Reus. EU entén que la construcció d’una planta sobredimensionada com la de Son Reus obeeix a l’objectiu inicial de cremar residus procedent d’altres indrets, amb l’objectiu manifest d’augmentar els guanys de l’empresa privada concessionària de l’explotació de la planta, la major del sud d’Europa, a costa de la salut dels ciutadans i de la imatge turística de Mallorca. Només així s’entén que, tot i que el 84% dels  residus urbans de Mallorca s’incineren (cosa que demostra l’efecte pervers que aquest sistema té sobre la reducció i el reciclatge) encara li queda lliure una gran capacitat d’incineració.

Per a EU aquest tipus d’operacions contravenen clarament l’esquema de prioritats establerta en la Directiva europea sobre residus relativa al criteri de proximitat en el tractament de residus, així com en relació a la priorització de la reutilització i el reciclatge.

El Consell de Mallorca planteja la qüestió com l’única manera de rendibilitzar una planta amb unes dimensions excessives i planteja  la “valorització energètica” amb la que s’ha intentat defensar les virtuts de la incineració, però aquesta afirmació perd tot els seu significat quan els residus han de ser empaquetats i traslladant en tren i vaixell fins a Mallorca: el cost energètic de l’operació suposa molt més que la producció d’energia de la planta.

Les preguntes de l’eurodiputat Willy Meyer van en el sentit de saber si la Comissió Europea entén que la planta de Son Reus compleix amb els criteris de proximitat i priorització de la reutilització i el reciclatges, sobre si hi ha actuacions de la Comissió per a impedir aquesta importació massiva i si està desenvolupant alguna normativa per a impedir la construcció d’incineradores que superin la capacitat local de generació de residus.

Adjuntam el text de les preguntes

Share This