Per Joves d’Esquerra Unida de les Illes Balears, el PP està utilitzant la crisi per aprofundir el deteriorament de l’educació pública i acabar pràcticament amb la igualtat d’oportunitats en l’exercici del dret a l’educació. Perquè amb el pretext de la crisi, el govern no només està imposant dràstiques retallades en educació, alhora que destina ingents quantitats de diners a rescatar bancs, sinó que sobretot pretén implantar el seu model ideològic, que passa per la privatització i el desmantellament de l’educació pública, en benefici de l’ensenyament privat i concertat, majoritàriament catòlic i sexista.

no lomce jeuib

Rebutjam aquest intent de desmantellar el model d’immersió lingüística que ha demostrat el seu èxit, tan pel que fa l’aprenentatge de la llengua (tant catalana com castellana), com per ser una eina imprescindible per a l’igualtat d’oportunitats i la inclusió social.

Aquesta nova llei suprimirà assignatures (sobretot les que fomenten els valors humans i socials i el pensament crític) i segregarà l’alumnat segons criteris elitistes. Eliminarà les escasses estructures democràtiques de què disposa l’educació preuniversitària, com el Consell Escolar. Establirà nous mecanismes com les revàlides que funcionaran com un veritable filtre, impedint a certs sectors de la població accedir als nivells superiors d’educació. Cada universitat farà el seu propi examen d’ingrés utilitzant criteris semblants als d’una entrevista de treball, el que establirà universitats de primera i segona categoria a l’estil anglosaxó sobre la base de la dificultat de les seves proves. També es veurà afectat l’alumnat de FP amb la implantació de “la FP dual”, que no és més que un complement precari a la LOMCE que cedeix l’estudiantat a les empreses com a mà d’obra barata. Una nova llei elaborada al marge de tota la comunitat educativa i imposada sense cap diàleg pel ministre Wert.

Per això Joves d’EU de les Illes Balears impulsarà i participarà activament en totes les mobilitzacions contra les retallades i en defensa de l’educació pública convocades per la Federació d’Associacions d’Estudiants de les Illes Balears (FADAE), del 5 de febrer, (que inclou la vaga i una concentració a les 12h. davant la Conselleria d’Educació).

Animam al jovent i al conjunt de la ciutadania a sumar-se als actes específics i concentracions organitzades per les associacions i organitzacions d’estudiants i la comunitat educativa i a difondre la Campanya “no a la LOMCE” que es desenvoluparà al llarg de tot l’Estat res més que comenci la tramitació parlamentària d’aquest avantprojecte de llei, si abans no la retira el ministre i dimiteix.

Share This