Per EU costa d’entendre que un abocador d’aquestes dimensions a un ANEI no hagi comptat amb la intervenció de les administracions

denuncia bidons cala agulla

L’Assemblea d’EU de Capdepera ha posat en coneixement de les administracions local i autonòmica un abocador incontrolat amb 126 bidons de llauna en estat de descomposició que contaminen una zona arbrada d’especial d’interès paisatgístic, protegida per la “Llei 1/1991, de 30 de gener, d’espais naturals i règim urbanístic de les àrees d’especial protecció de les Illes Balears”. A l’àrea declarada ANEI “Àrees Naturals d’Especial Interès”, número 11, “Cala Mesquida-Cala Agulla”, al municipi de Capdepera.

Esquerra Unida denunciam que aquests barrils suposen un alt risc contaminant per al medi ambient a causa del seu estat de descomposició d’òxid i corrosió i les possibles filtracions de restes que s’estan filtrant al subsòl, amenaçant la conservació de la natura.

Per EU costa d’entendre que un abocador d’aquestes dimensions a una  zona d’un enorme valor paisatgístic i mediambiental no hagi comptat amb la intervenció de les administracions, costa d’entendre que en les tasques de conservació i vigilància de les zones protegides no s’hagi detectat aquest atemptat contra la natura.
Per a EU És cabdal reparar els danys ocasionats a l’entorn natural que passen per la retirada de les restes contaminants.

Però, el fet d’haver-ho posat en coneixement de la Fiscalia respon a la necessitat d’esbrinar els causants d’aquesta il·legalitat que podrien ser constitutius d’un delicte de medi ambient de l’article 325 i següents del Codi Penal i la Llei 1/1991 de 30 de gener d’espais naturals protegits.
Per aquest motiu, EU ha demanat a la Fiscalia que es practiquin les diligències necessàries per a l’aclariment dels fets i concreció de les responsabilitats en relació als fets denunciats, ja que és necessari que els fets no quedin impunes.
Observacions:

Aportem material fotogràfic pres al lloc com a prova del fet denunciat i plànols descriptius amb la seva exacta de la seva ubicació.

 

bidons cala agulla

 

mapa

mapa2

Share This