El desbarat deriva de la política de la Regidoria de Benestar Social que ha deixat de valorar més els criteris tècnics sobre els econòmics en els Plecs de Condicions dels contractes

Logo-LIREBAA criteri d’EU en l’adjudicació de contractes sensibles des del punt de vista social ha de ser premiar la solvència tècnica dels projectes sobre l’oferta econòmica. Des d’EU Manacor tenim la convicció que, en serveis socials, la professionalitat i el “know how” són essencials per obtenir els resultats desitjats : sacrificar la qualitat dels Serveis Socials a criteris economicistes és un pèssim negoci a llarg termini perquè enlloc de solucionar problemes el que es fa es mantenir-los i cronificar-los.

Lireba (Limpiezas y Reformas de Baleares SL), empresa lligada a Florentino Pérez amb nul·la experiència en el treball social i que es presenta a concursos on prevalen els criteris econòmics amb ofertes molt a la baixa també ha guanyat els concurs a Palma enguany per dur els ALTER. Empresa, per cert, denunciada recentment davant fiscalia pel propi Govern Balear per la presumpta estafa en la neteja de Marivent i amb moltíssims conflictes laborals amb els seus treballadors. Veure: http://politica.elpais.com/politica/2012/06/08/actualidad/1339171825_387576.html

Lògicament, organitzacions sense ànim de lucre i amb una forta vocació social no poden competir en el terreny econòmic amb aquests nous taurons del treball social.

El programes a dur a terme seran programes d’integració social i educativa impulsats, des del Govern Balear amb la col·laboració de l’Ajuntament i que fa feina amb menors amb un alt risc d’exclusió social i escolar, per exemple, el CAPI. Es tracta, per tant, d’usuaris que es troben a una cruïlla que, molt probablement, marcarà tota la seva vida i que requereixen una atenció altament especialitzada.

EU lamenta que aquest servei pugui acabar en mans d’una empresa de neteja que contractarà personal nou mal pagat i poc motivat . Per aquests tipus de concursos no es poden aplicar, en la nostra opinió, els mateixos criteris contractuals per tractar persones que per arreglar clavegueres i INTRESS venia fent una tasca excel·lent.

A més, cal criticar la tardança en la publicació del plec de condicions, la qual cosa ha deixat mesos Manacor sense aquest essencial servei municipal, més necessari que mai amb la difícil situació socioeconòmica de moltes famílies.

Share This